Lokalne Partnerstwa Wodne to inicjatywa, której celem jest zawiązywanie porozumień powiatowych i gminnych, w których mają brać udział przedsiębiorcy, samorządowcy, rolnicy i organizacje pozarządowe. Już niedługo spotkania z nimi odbędą się w województwie zachodniopomorskim.

Głównym celem jest troska o retencjonowanie wody na danym terenie. – Pod patronatem naszej instytucji w najbliższym czasie odbędzie się szereg spotkań, w czasie których podejmiemy dyskusję, w jaki sposób możemy lepiej dbać o retencję. Na spotkania zaprosimy samorządowców, rolników, przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane przeciwdziałaniom skutkom suszy – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Musimy sobie uzmysłowić, że retencja to nasza wspólna sprawa. Nie możemy problemu braku wody ignorować – dodaje.

Efektem spotkań w ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych ma być możliwie maksymalne zatrzymanie zasobów wód powierzchniowych w korytach cieków wodnych, a także zasilanie i retencjonowanie wody w istniejących już rowach melioracyjnych, korytach i zbiornikach.

– Nasze dyskusje obejmą także zagadnienia związane  z formalnym uproszczeniem możliwości realizacji nawodnień przez gospodarstwa i zakłady rolnicze. Do Wód Polskich w Szczecinie oraz do zarządów zlewni bardzo często zwracają się rolnicy, którzy pytają o to, czy mogą samodzielnie realizować piętrzenia, czy budowanie małych tam zatrzymujących wodę jest dopuszczalne. Podczas spotkań będziemy o tym rozmawiać – wyjaśnia Magdalena Sztukiel, zastępca dyrektora Wód Polskich w Szczecinie.

Wody Polskie planują także program edukacyjny skierowany do rolników oraz przedsiębiorców w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych.

Do współpracy Wody Polskie zaproszą wójtów i burmistrzów. Liczą na aktywność przedstawicieli izb rolnych, kółek rolniczych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach, które do funkcjonowania potrzebują dużej ilości wody i energii.

Spotkania w ramach LPW w województwie zachodmiopomorskim mają odbywać się począwszy od przełomu czerwca i lipca. Kolejne także są w planach. Jako przykłady już funkcjonujących partnerstw wodnych w regionie można wymienić choćby współdziałanie rolników i instytucji publicznych na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach.

– Cenna jest również współpraca przedsiębiorców w Witkowie na terenie Zarządu Zlewni w Stargardzie z przedstawicielami Wód Polskich. Chcielibyśmy stworzyć wzorcowy system współdziałania, którego beneficjentami będą wszyscy interesariusze – dodaje dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Dukanowski.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Panie Duklanowski tu nie ma co dyskutować tu trzeba działać bo waszą czczą dyskusję sie niczego nie zmienia a susz w tym kraju jest nieunikniona.

Skomentuj