Nowa wizja miasta będzie realizowana przy współudziale mieszkańców. Dwuletni projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” będzie dofinansowany w 90 proc. ze środków zewnętrznych, a wymagany minimalny wkład własny po stronie miasta to 10 proc.

Lublin jest jednym z dwóch miast (wspólnie z Kielcami) powyżej 100 tys. mieszkańców, któremu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyznało grant z na realizację idei human smart cities.

W procesie aplikacji miasto konkurowało z 13 innymi, m. in. z Warszawą, Poznaniem i Gdańskiem. Konkurs „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest współfinansowany w 85 proc. ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 proc. z budżetu państwa.

– Wysoka, nagrodzona dotacją lokata w konkursie pokazuje, że podejście Lublina jest dobrze przemyślane i wyprzedza to, co robią i planują inne polskie miasta. Przed Lublinem dwa lata wspólnej, wytężonej pracy, do której zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

I dodaje, że przez kolejne dwa lata mieszkańcy opowiedzą sobie nawzajem w jakim mieście chcą żyć w 2030 r. – Siłą Lublina jest to, że my nie boimy się tej dyskusji. Moją rolą, jako Prezydenta oraz rolą wszystkich zaangażowanych w to osób jest przygotowanie takich warunków, aby każda osoba w tym mieście miała możliwość wypowiedzenia się, niezależnie od tego jakie ma poglądy, czy jakie wyznaje wartości  – podkreśla prezydent.

Prace nad nowa strategią Lublina zostaną podzielone na kilka etapów i mają zacząć się jeszcze w tym tygodniu. Dodatkowo zostaną powołane grupy robocze odpowiedzialne za poszczególne dziedziny życia. Następnie zostanie ogłoszony bardziej szczegółowy harmonogram dyskusji.

Cały proces będzie wspierany szeroką akcją informacyjną. W jej ramach zostanie uruchomiona strona internetowa poświęcona nowej strategii. Będą na niej informacje o przebiegu prac i powiązanych z nimi wydarzeniach, strona będzie też narzędziem komunikacji ze wszystkimi osobami, które chcą się zaangażować w proces kreowania wizji miasta.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj