Rudzki samorząd zamierza zaskarżyć do sądu administracyjnego rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego, które unieważniło uchwałę tamtejszych radnych w sprawie ustanowienia programu osłonowego, wprowadzonego wraz z podwyżką opłaty śmieciowej.

14 grudnia ub. roku rudzka rada miasta uchwaliła podwyżkę opłaty za odpady, zgodnie z którą od 1 lutego br. mieszkańcy płacą za odbiór śmieci blisko połowę więcej, niż dotąd – 30 zł za odpady komunalne segregowane i podwójną stawkę w przypadku braku segregacji (wcześniej stawka wynosiła 21,70 zł za odpady segregowane i 43,40 zł za niesegregowane).

Była to druga próba wprowadzenia podwyżki w ub. roku, po tym, jak miastu nie udało się urealnić stawek za odpady jeszcze w 2019 r.

Rudzcy radni przyjęli równocześnie w grudniu program osłonowy, polegający na udzieleniu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. pomocy finansowej w wysokości 30 proc. opłaty odpadowej (9 zł przy stawce 30 zł) – dla osób gospodarujących samotnie z dochodem nie przekraczającym 200 proc. kryterium z ustawy o pomocy społecznej (daje to kwotę 1402 zł) oraz rodzin z dochodem do 150 proc. tego kryterium (792 zł na osobę w rodzinie).

Oprócz spełnienia warunku dochodowego program osłonowy wymagał posiadania tytułu prawnego do lokalu oraz braku zaległości z tytułu opłaty śmieciowej. Przyznanie pomocy przewidziano na wniosek osoby uprawnionej, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jak wynika z piątkowej informacji rudzkiego magistratu, uchwała wprowadzająca program osłonowy została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody śląskiego.

„Zdaniem nadzoru prawnego wojewody śląskiego obowiązujące w Polsce przepisy prawa nie pozwalają na przyznanie mieszkańcom określonych w programie osłonowym uprawnień. W konsekwencji rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność uchwały, co skutkuje wstrzymaniem jej wykonania” – zaznaczono w informacji rudzkiego samorządu.

Miastu przysługuje prawo zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Aby to zrobić potrzebna była uchwała rady miasta. Zgodnie z piątkową informacją na ostatniej sesji radni poparli wniosek prezydent Grażyny Dziedzic ws. wniesienia skargi.

– Tego rodzaju programy osłonowe z powodzeniem funkcjonują w niektórych miastach w innych województwach – powiedział cytowany w informacji dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Krystian Morys.

– Nasz ośrodek realizuje już trzy programy osłonowe w innych dziedzinach. Teraz przygotowaliśmy ten, który miał objąć szerszy krąg osób, niż rozwiązania oparte na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dodał Morys.

Miasto tłumaczyło wprowadzenie podwyżki – wraz z programem osłonowym – koniecznością zmniejszenia luki finansowej w systemie gospodarowania odpadami. Choć bowiem system odbioru odpadów komunalnych powinien być finansowany wyłącznie z opłat, rudzki samorząd od 2016 r. do 2020 r. dopłacił do śmieci z budżetu ponad 28 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj