Od piątku, 7 grudnia woda w Dusznikach-Zdroju jest niezdatna do picia z powodu obecności bakterii grupy coli. Wczoraj Sanepid pobrał kolejne próbki do analizy. Ich wynik zadecyduje o możliwym zniesieniu zakazu spożycia wody z dusznickich wodociągów.

Kłodzki Sanepid w piśmie dotyczącym nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dusznikach-Zdroju, informuje, że w badanych próbkach pobranych 6 i 7 grudnia w wodzie znaleziono m.in. bakterie grupy coli.

Ponadto w próbkach wody stwierdzono przekroczenie parametrów dotyczących barwy oraz zawartości manganu. Wykazana w badaniach liczba drobnoustrojów stanowi zagrożenie dla zdrowia, gdyż spośród bakterii coli część może wykazać działanie chorobotwórcze.

 

W związku z tym woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia nawet po przegotowaniu, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, a także do kąpieli i mycia rąk. Dusznicki Zakład Komunalny, w wystosowanych komunikatach poprosi mieszkańców o stosowanie wody z miejskiej sieci jedynie do celów gospodarczych (tj. mycia podłóg i innych powierzchni, spłukiwania toalet) aż do odwołania.

W weekend Dział Techniczny DZK podął działania naprawcze zalecone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku. Było to wzmożone uzdatnianie wody, dezynfekcja podchlorynem sodu, oczyszczenie sieci oraz przełączenie na ujęcie na Białym Potoku, które powinny pozwolić już niebawem przywrócić pełną sprawność w zakresie zbiorowego dostarczania wody zdatnej do picia. Jednocześnie na terenie miasta pojawiły się beczkowozy z wodą zdatną do picia oraz uruchomiono trzy punkty, w których wydawana jest woda w butelkach.

W poniedziałek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku ponownie pobrała próbki wody do analizy. Dopiero ich pozytywny wynik zniesie zakaz spożywania wody z dusznickiego wodociągu.

Czytaj więcej

Skomentuj