Ponad 1.5 tysiąca osób podpisało się pod internetową petycją mieszkańców łódzkiego osiedla Pienista-Lublinek skierowaną do władz miejskich Łodzi o zaniechanie budowy hal przemysłowych i magazynów, które stanąć mają w miejscu lasu znajdującego się w rejonie ulic: Pienistej, Sołtyka i Laskowickiej. Kolejnych 900 mieszkańców swój podpis złożyło pod papierową wersją dokumentu. Temat budzi duże emocje.

Protest mieszkańców, położonego w południowo-zachodniej części Łodzi, osiedla Pienista-Lublinek, dotyczy drzew rosnących w pobliskim zielonym terenie leśnym. Protestujący obszar ten nazywają „zielonymi płucami tej części miasta”.

Magazyny i hale zamiast lasu?

Natomiast, zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku przez Radę Miejską w Łodzi, Uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, około 70 ha terenów zielonych ma być przeznaczone na infrastrukturę magazynową i logistyczną, czyli pod budowę dużych hal przemysłowych, magazynów i centrów logistycznych.

Obszary cenne przyrodniczo

Mieszkańcy osiedla Pienista-Lublinek zwracają uwagę na to, że przedmiotowy obszar to tereny bardzo cenne przyrodniczo.

– Las był tam od wielu, wielu lat i jest ważną częścią naszego otoczenia – wyjaśnia Irena Salska, przedstawicielka protestujących mieszkańców osiedla. – To spokojna okolica, oaza dla wielu starszych ludzi i rodzin z dziećmi. Natomiast władze miasta uważają, że lepszym dla nas otoczeniem, zamiast lasu, będą magazyny i ciężarówki. W dodatku niedawno wydano tam pozwolenie na budowę mieszkań, część z nich już stanęła, część niedługo ma się rozpocząć – wszystko zaraz obok tych magazynów. Ludzie zamiast mieć widok na las, mają patrzeć na tiry i kontenery. Zamiast słuchać ptaków, będą słyszeć hałas przeładunków i silników. Zamiast oddychać świeżym powietrzem, będą wdychać spaliny. – podkreśla Irena Salska.

Zaczęło się do lotniska 

Dodajmy, że sprzeciw w swej istocie dotyczy dalszego uszczuplania terenów zielonych w pobliżu osiedla Pienista-Lublinek, bo jak zauważają protestujący, duża część lasu została już wycięta na sygnalizację dla łódzkiego lotniska. Natomiast obecnie, wycinane są stare drzewa, krzewy, karczowany jest las, który jest ulubionym miejscem spacerów rodzin, siedliskiem zwierząt i naturalną barierą dla hałasu ze strony lotniska.

Drogi w agonalnym stanie

– Władz Łodzi nie interesuje drzewostan czy zwierzęta – zauważa Irena Salska. – Mają tam stanąć hale, co w konsekwencji znacznie zwiększy ruch samochodowy i ciężarówek po drogach, które i tak już są w stanie agonalnym. Zwiększy się też zanieczyszczenie powietrza i hałas, z powodu maszyn i ruchu, nie będzie drzew, zwierząt przyjemnego dla oka otoczenia – dodaje I. Salska.

Petycja trafiła do urzędu

Petycja o aktualizację studium i zmianę przeznaczenia obszaru na teren zieleni o charakterze parkowym (np. park leśny “Zielony Lublinek”) lub tereny zielone, wpłynęła do Urzędu Miasta Łodzi na początku marca br. złożyli w łódzkim magistracie.

Ogółem około 2,5 tysiąca podpisów

Pod papierową formą petycji swój podpis złożyło ponad 900 osób.

Protestujący uruchomili też wersję online petycji, skierowaną do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, pod którą podpisało się już ponad 1,5 tys. osób. W tej wersji, osoby popierające petycję, opowiadają się m.in. za wstrzymaniem realizacji uchwały i zmianą studium, zaprzestaniem i zakazem dalszej wycinki drzew, przeprowadzeniem konsultacji społecznych, pozostawieniem terenów zielonych zamiast terenów magazynowych i produkcyjnych oraz ochronę terenów zielonych, zwierząt i ptaków.

W tekście internetowej petycji czytamy też m.in.:

Mieszkańcy oczekują, że teren ten zachowa wartości przyrodnicze i rekreacyjne, by obszar pozostał oazą i miejscem spacerów, wycieczek i uprawiania sportu oraz bytowania zwierząt. Każde tereny zielone to najcenniejsze zasoby naturalne i dobro publiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń zwłaszcza w dobie zmian klimatycznych! W związku z tym chcemy zachować te tereny zielone w niezmienionej formie!”.

Hub bliżej drogi

Autorzy petycji zwracają również uwagę na to, że lepszym miejscem na budowę tzw. hubu logistycznego byłby obszar usytuowany po drugiej stronie obszaru leśnego na Lublinku. Teren ten znajduje się bliżej drogi ekspresowej S14.

Władze mówią o dialogu

W odpowiedzi, Urząd Miasta Łodzi zapewnił, że Miejska Pracownia Urbanistyczna jest w stałym kontakcie z mieszkańcami osiedla. Trwają rozmowy w tej sprawie, a finalny kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru ma zostać wypracowany w ramach dialogu między Urzędem Miasta Łodzi, a lokalną społecznością.

Czytaj więcej

Skomentuj