Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powoła przy resorcie zespół doradczy, który zajmie się gospodarką odpadami.

Nowy zespół doradczy ma zająć się opracowaniem systemowych rozwiązań dla gospodarki odpadami w Polsce. Do jego zdań należeć będzie także wypracowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych i umożliwienia osiągnięcia wymaganych przepisami Unii Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Zespół doradczy ds. gospodarki odpadami zająć ma się także opracowaniem rozwiązań umożlwiających obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi i rozszerzoną odpowiedzialnością producentów opakowań (ROP).

Prace dotyczyć będą również ponownego użycia produktów, wykorzystania bioodpadów do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz rozwiązań pozwalających zapobiegać powstawaniu odpadów (w tym żywnościowych).

W pracach zespołu, oprócz pracowników ministerstwa, udział będą brali:

 • przedstawiciel Unii Metropolii Polskich,
 • przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich,
 • przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedstawiciel Związku Miast Polskich,
 • przedstawiciel Związku Powiatów Polskich,
 • przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedstawiciel przedsiębiorców delegowany przez Krajową Izbę Gospodarczą,
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych delegowany przez European
 • Environmental Bureau spośród organizacji pozarządowych działających na terenie
  RP,
 • przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu
  Badawczego.

Posiedzenia zespołu będą odbywać się raz na kwartał w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub zdalnie.

Czytaj więcej

2 Komentarze

 1. Pozostaje mieć nadzieję, ze każda i każdy z Przedstawicieli wymienionych gremiów wykaże się profesjonalizmem, zrozumieniem argumentów prezentowanych przez oponentów i koncyliacyjnym podejściem do prac Zespołu aby wypracowany kompromis był wykonalnym a nie stanowił kolejny zbiór życzeń niemożliwych do spełnienia.

Skomentuj