Komisja ds. Współpracy z Młodzieżą Szkół Technicznych przy Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu powołała Klub Inicjatyw, który skupia przede wszystkim uczniów i studentów zainteresowanych wybranymi zagadnieniami. 29 stycznia br. grupa studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej, Akademii Rolniczej oraz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych SITR, SIP i SEP utworzyła Wielkopolski Klub Inicjatyw – Odnawialnych Źródeł Energii. Są już pierwsze efekty działalności WKI-OZE – Klub we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz wykładowcami poznańskich uczelni zorganizował seminarium pt. „Polska słoma energetyczna”. Odbyło się ono podczas tegorocznych targów POLAGRA AGRO-PREMIERY (23 lutego), a jego celem było zainteresowanie młodzieży odnawialnymi źródłami energii. Efekt seminarium przerósł oczekiwania organizatorów i mile ich zaskoczył, bowiem pojawiło się na nim ponad 300 uczniów i studentów z wielkopolskich szkół i uczelni. Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać czterech referatów: „Słoma jako paliwo energetyczne”, „Przygotowanie i przetwarzanie słomy na cele energetyczne”, „Techniki i technologie spalania i współspalania słomy” oraz „Wspomaganie merytoryczne i finansowe produkowania słomy na cele energetyczne”. Podejmowanie tego typu inicjatyw powinno być wzorem do naśladowania w innych regionach kraju.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj