Reklama

envicon 2023 ad1a

Mniej wody, mniej szamb, a ścieków tyle samo. GUS podał dane za 2019 rok

Mniej wody, mniej szamb, a ścieków tyle samo. GUS podał dane za 2019 rok
szp
01.07.2020, o godz. 15:22
czas czytania: około 3 minut
0

W 2019 r., w porównaniu z rokiem 2018, odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności – podał Główny Urząd Statystyczny. Nie spadły za to ilości ścieków.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

W 2019 r. Polacy pobrali około 9,3 km3 wody. W porównaniu z rokiem 2018 to spadek o 7 proc., czyli 0,6 m3.

Jak podaje GUS największy udział w poborze wody (ok. 68%), przypadał na cele produkcyjne (6,3 km³, wobec 6,8 km³ w 2018 r.). Pobór wody do napełniania i uzupełniania stawów rybnych uległ spadkowi o 3% i wyniósł 0,8 km3. Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej utrzymał się na tym samym poziomie co w roku 2018 i wyniósł 2,1 km³.

Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2019 r. wyniósł 7,4 km³ i pokrył 80 proc. potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle.

Tablica 1. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według źródeł poboru

W 2019 r. zużycie wody wynosiło 8,8 km³, co stanowiło 94% wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku. Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 71% (6,3 km³). Zużycie wody w rybactwie stanowiło 10% (0,8 km³) całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,7 km³ (19%). W 2019 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych było zbliżone do roku ubiegłego i wyniosło 1,3 km³.

Ścieki niemal bez zmian

W 2019 r. ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km3 , natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km3 .

Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,17 km3, co stanowi 56,4% ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,46 km3 (22,3% ścieków poddanych procesom oczyszczania).

Część ścieków wymagających oczyszczania (4,9%) nie została poddana procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2019 r. wynosiła 106,0 hm³, wobec 106,3 hm³ w roku poprzednim.

Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano spadek liczby oczyszczalni przemysłowych (z 882 w 2018 r. do 859 w 2019 r.). Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych (3278), wzrosła w stosunku do roku ubiegłego (3257). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2019 r. wynosił 75%, przy czym w miastach wynosił ok. 95%, zaś na wsiach 44%.

Pozbywamy się szamb

W związku z niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą kanalizacyjną część mieszkańców nadal korzystała z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. W 2019 r. liczba zbiorników bezodpływowych (2,1 mln) zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego (2,2 mln). Ilość nieczystości ciekłych odebranych i dostarczonych do oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych wynosiła ok. 34,4 hm3 wobec 34,5 hm3 w 2018 r.

Źródło: GUS

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2023