Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina stanęła pod znakiem zapytania. Wykonawca dwa miesiące temu zszedł z placu budowy.

Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki oraz prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie Remigiusz Nowojewski poinformowali na swoich stronach internetowych, że z winy generalnego wykonawcy – spółki Control Process EPC Environmental Protection 3 doszło do zerwania kontraktu na wykonanie zadania „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina”.

Wniosek do prokuratury

Wykonawca zszedł z terenu budowy i nie powrócił na niego pomimo wezwania wystosowanego przez PWIK.

Do końca września tego roku firma Control Process EPC Environmental Protection 3 miała zrealizować roboty budowlane o wartości ponad 36 mln zł. Prace nie zostały wykonane, a firma nie przedstawiła rozliczeń finansowych na koniec 3 kwartału br., pomimo, że zgodnie z umową prace rozliczane są na koniec każdego kwartału. 4 listopada 2019 r. wykonawca odstąpił od umowy.

W związku z tym podjęte zostały kroki prawne, mające na celu wyegzekwowanie roszczeń finansowych przysługujących PWIK względem generalnego wykonawcy.

Ponadto PWIK przygotowuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez generalnego wykonawcę. Z informacji posiadanych przez zarząd PWIK do nieprawidłowości w realizacji podobnych kontraktów przez generalnego wykonawcę dochodziło również w Kole i Łowiczu.

Projekt za 250 mln zł

Spółka weszła na plac budowy w połowie lutego 2019 r. Modernizacja oczyszczalni powiązana z budową nowoczesnej stacji do odzysku fosforu ze ścieków realizowana miała być w ramach unijnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin” wartego blisko 256 mln zł.

Wcześniej w jego ramach uruchomiono nowoczesną Stację Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowano najstarszy kanał przesyłowy prowadzący do oczyszczalni w Cielczy i rozpoczęto przebudową systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Os. Kopernika.

Prace rozpoczęły się w czerwcu

W oczyszczalni ścieków w Cielczy ma natomiast powstać pierwsza w Polsce, jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. Jej montaż rozpoczął się w czerwcu tego roku.

Z osadów ściekowych, odzyskiwane będą surowce do produkcji nawozów oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę m.in. do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Fosfor będzie przez 5 lat przekazywany gminie Jarocin, która będzie go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parkach czy przy szkołach.

Modernizacja oczyszczalni ma pomóc również w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. Będzie to możliwe dzięki hermetyzacji obiektów.

Całkowity koszt inwestycji, która miała zakończyć się w 2020 r. to ponad 110 mln zł.

Fosfor z osadów w Jarocinie – wykonawca wchodzi na plac budowy

Czytaj więcej

Skomentuj