Zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy, który ma wdrożyć w Polsce system kaucyjny – poinformował podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej gospodarki komunalnej Robert Chciuk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Szef Departamentu Gospodarki Odpadami MKiŚ Robert Chciuk, podczas relacjonowania stanu prac nad projektem wskazał, że resort zakończył konsultacje publiczne i kończy analizę ok. 800 uwag, które do niego wpłynęły.

– Chcemy, żeby w lipcu projekt trafił na Stały Komitet Rady Ministrów, a w październiku został uchwalony przez Sejm – powiedział R. Chciuk.

O ustawie dot. systemu kaucyjnego

Resort proponuje, by system kaucyjny obejmował butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l.

System mają tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający produkty w butelkach na rynek, oni mają też ustalać wysokość kaucji. Projekt przewiduje, że do odbierania butelek objętych systemem kaucyjnym i zwrotu kaucji byłyby zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 100 m kw. Mniejsze placówki będą mogły do systemu dołączyć dobrowolnie. Wszystkie punkty sprzedaży będą musiały jednak pobierać kaucję.

Zgodnie z projektem, system mają tworzyć firmy wprowadzające na rynek napoje w opakowaniach objętych systemem. Takie przedsiębiorstwa ma reprezentować jeden podmiot, który ma składać ministrowi właściwemu ds. klimatu coroczne sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego.

Uruchomienie systemu będzie wymagało uzyskania zezwolenia, wydanego w drodze decyzji, przez ministra właściwego ds. klimatu. Zgodnie z projektem, udział w systemie nie będzie jednak obowiązkowy. Natomiast jeśli dana firma nie przystąpi do niego, będzie musiała płacić opłatę produktową.

Kiedy wejście w życie?

Przedstawiony pod koniec stycznia projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach zakładał, że nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Nie oznacza to jednak, że system kaucyjny miałby zacząć działać od tej daty. Zgodnie bowiem z projektem, wprowadzający opakowania na rynek zostaliby zobowiązani do utworzenia systemu kaucyjnego nie później niż 24 miesiące po wejściu w życie ustawy – najpóźniej więc do końca 2024 r.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Jeżeli kaucja nie będzie wynosiła przynajmniej 5 lub 10 zł od butelki, to w ogóle dajcie sobie spokój z ta biurokracją. Kaucja nie jest kosztem ani dla konsumenta ani dla przedsiębiorcy; tylko obciąża bezmózga, który nie szanuje nikogo i niczego i w dalszym ciągu nie będzie zainteresowany selektywną zbiórką. Dobre wybory są dwa; albo postęp albo niech już takie dziadostwo jak jest teraz pozostanie. Zrobić zamieszani tylko po to aby coś robić, to najgorsza trzecia alternatywa.

Skomentuj