Podczas uroczystej Gali XI Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego wręczono nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki.

Od kilku już lat redakcja „Przeglądu Komunalnego” przyznaje Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska, która stanowi uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz ochrony środowiska i propagujących zasady zrównoważonego rozwoju. W bieżącej edycji Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach: dla osoby aktywnie działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą otrzymała Barbara Kozal oraz dla dziennikarzy, publicystów i zespołów redakcyjnych, promujących postawy ekologiczne – przyznaną Dziennikarskiej Agencji Wydawniczej „Maxpress”.

Barbara Kozal – od czerwca 1991 r. jej działalność zawodowa związana była z Bankiem Ochrony Środowiska. Była pierwszym „ekologiem” zatrudnionym w Banku – taką nazwę stanowiska przyjęto dla specjalistów – inżynierów, którzy rozpoczynali w Banku pracę związaną z kredytowaniem inwestycji proekologicznych. Współtworzyła zasady i procedury współpracy pomiędzy nowo utworzonym Bankiem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opracowywała i wdrażała zasady ocen techniczno-ekologicznych, które stały się elementem oceny ryzyka kredytowego projektów inwestycyjnych. Początkowo samodzielnie realizowała zadania ekologa, potem, gdy zespół specjalistów – inżynierów rozrósł się do kilku osób, została kierownikiem Zespołu Ekologów w Wydziale Kredytów w Centrali Banku. Już wtedy wspierała także działalność ekologów w nowo tworzonych Oddziałach Banku. W 1997 r. została powołana na nowo utworzone stanowisko Głównego Ekologa. W marcu 1998 r. awansowała na Dyrektora Departamentu Projektów Ekologicznych. W 2001 r. decyzją Zarządu Banku w związku ze zmianą struktury rozszerzono obszar działania Departamentu poprzez utworzenie Departamentu Projektów Ekologicznych i Obsługi Samorządów. Była, niekwestionowaną rzeczniczką idei zrównoważonego rozwoju. Działalność na polu ekologii przyniosła jej wielu zwolenników – nie tylko wśród współpracowników, ale także ludzi z branży związanych z ochroną środowiska. W dużej mierze jej zasługą jest fakt, iż obecnie BOŚ, będąc uniwersalnym bankiem komercyjnym, kojarzony jest z instytucją wypełniającą misję proekologiczną.

Dziennikarska Agencja Wydawnicza „Maxpress” powstała 14 lat temu. Jej założyciele i wydawcy – Jacek Zyśk i Paweł Wójcik – są utytułowanymi dziennikarzami z długoletnią praktyką, a swoją dziennikarską pracę zawodową rozpoczynali w latach 80. W 1993 r. rozpoczęli wydawanie dwutygodnika „Środowisko”, kilka lat później kwartalnika „Prawo i Środowisko” i dwumiesięcznika „Odpady i Środowisko”. Wydawnictwa te trafiają do administracji centralnej i terenowej, do zakładów przemysłowych – zarówno tych produkujących na rzecz ochrony środowiska, jak i poszukujących nowych, przyjaznych środowisku technologii, do nadleśnictw, placówek naukowych, bibliotek, szkół oraz pozarządowych organizacji ekologicznych. Publikacje Wydawnictwa Maxpress mobilizują do szerszego spojrzenia na ochronę środowiska i żywo reagują na najbardziej aktualne i najistotniejsze wydarzenia w sferze ochrony środowiska. To właśnie na łamach tych wydawnictw odnaleźć można rzetelne informacje przekazywane przez najlepszych dziennikarzy ekologicznych, skupionych w Klubie Publicystów Ekologicznych EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Łamy wydawnictw chętnie też goszczą naukowców, prawników, przedstawicieli administracji centralnej, terenowej i samorządowej.

(rdz)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj