1 / 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił 123,2 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładom energetyki cieplnej w 15 polskich miastach na rozbudowę i modernizację magistrali ciepłowniczych. Przedstawiciele Narodowego Funduszu będą przybliżać szczegóły m.in. tego przedsięwzięcia podczas Konferencji Samodzielność Energetyczna Gmin, którą redakcja “Przeglądu Komunalnego” organizuje 18 czerwca w Warszawie.

Nowoczesne systemy dystrybucji ciepła zapobiegają stratom przesyłowym i pozwalają inteligentnie zarządzać przekazywaniem energii do odbiorców, również poza sezonem grzewczym. Sprawna infrastruktura grzewcza stanowi gwarancję niezawodnych dostaw ciepła, a jednocześnie skutkuje utrzymaniem niższych cen.

Korzyść nie tylko dla portfela

Inwestycje w sieci ciepłownicze oznaczają także duże korzyści środowiskowe, gdyż dzięki nim spada zużycie energii pierwotnej. W ślad za tym następuje redukcja emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, szkodliwych związków chemicznych oraz pyłów. Przekazane przez NFOŚiGW dotacje z unijnego Funduszu Spójności to w wymiarze ogólnokrajowym istotny krok na drodze do osiągnięciu przez Polskę tzw. neutralności klimatycznej, czyli zrównania poziomu emisji CO2 z poziomem jego pochłaniania.

Unowocześnienie infrastruktury przesyłowej dotyczy zarówno aparatury centralnego regulowania źródła ciepła, jak i węzłów cieplnych. Ostatnio podpisanych zostało 13 umów potwierdzających przekazanie przez NFOŚiGW dotacji ze środków europejskich w kwocie 96,8 mln zł. Zaprocentują one przebudową i rozbudową infrastruktury ciepłowniczej w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu (trzy umowy), Płocku, Białymstoku, Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Puławach, Gdyni, Nidzicy i Płońsku. W ostatnich miesiącach 2018 r. NFOŚiGW zawarł z beneficjentami jeszcze pięć innych umów na dofinansowania na łączną kwotę 26,4 mln zł na nowe instalacje ciepłownicze z takimi miastami, jak Krosno, Zduńska Wola, Działdowo, Mielec czy Suwałki.

Jak sfinansować inwestycje?

Urszula Zając, dyrektor Departamentu Energii w NFOŚiGW znajdzie się wśród prelegentów podczas Konferencji Samodzielność Energetyczna Gmin, którą “Przegląd Komunalny” organizuje 18 czerwca w Warszawie. Opowie ona wówczas dokładnie o zasadach finansowania inwestycji, których celem jest stopniowe osiąganie energetycznej niezależności przez polskie gminy.

Czytaj więcej

Skomentuj