Prawie 1,3 mln zł dotacji na dalszą ocenę i zagospodarowania wyrobisk górniczych połączonych z powierzchnią, a także niwelowania szkód w postaci obniżenia terenu powstałych w wyniku eksploatacji kopalin w Brzeszczach na południu Polski.

Pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają iść m.in. na wsparcie dla gmin, które starają się o efektywną gospodarkę przestrzenną i rekultywację terenów zdegradowanych, czyli poprawę jakości środowiska naturalnego na obszarze działań górniczych.

Zlikwidują wyrobiska

Beneficjentem pierwszej dotacji z NFOŚiGW, wynoszącej prawie 1 mln zł, jest Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Przeprowadzi on projekt pn. „Inwentaryzacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnią, w rejonach zlikwidowanych kopalń rud metali kolorowych”.

Prace obejmą zlikwidowane górnicze wyrobiska, które powstały po wydobyciu rudy cynku, ołowiu i żelaza na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Podobne działania obejmą także województwo dolnośląskie, gdzie z kolei wydobywano rudy miedzi i uranu.

W wyniku przeprowadzonych prac ma powstać opracowanie naukowo-badawcze na temat szybów i zmian gruntowych oraz merytoryczna baza danych. Termin zakończenia projektu przewidziano na wrzesień 2020 r.

Będzie rekultywacja

Na rekultywację zdegradowanych terenów pogórniczych NFOŚiGW przekazał drugą dotację w wysokości 348 815 zł Spółce Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu. Spółka przeprowadzi rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach. Będą to działania naprawcze w związku z wcześniejszą działalnością Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze.

Powstała szkoda górnicza w postaci obniżenia terenu powoduje podniesienie poziomu wód gruntowych i zawodnienie podczas okresowego zalewania wodami opadowymi.

Działania tego typu są dofinansowywane przez NFOŚiGW od kilku lat.

Źrodło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj