Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło budowę nowej przepompowni ścieków, która zastąpiła mocno wyeksploatowaną przepompownię z lat 70-tych XX w.

Chodzi o obiekt P-8 w rejonie skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia.

– Cieszę się, że ta inwestycja została zrealizowana. Ten temat od wielu lat czekał na środki finansowe, był to od paru lat coraz większy problem w związku z tym, że na Modrzewinie mamy coraz więcej inwestorów. Na modernizację oczyszczalni pozyskaliśmy środki unijne, ale budowa tego obiektu nie jest objęta projektem i została sfinansowana ze środków własnych Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Nowa przepompownia ma moc przerobową dziś jeszcze niewykorzystaną, ale mamy tereny na Modrzewinie Północ,  więc zaprojektowaliśmy to tak, abyśmy nie musieli do tego tematu wracać za kilka lat. Chcę pogratulować panu dyrektorowi Andrzejowi Kurkiewiczowi realizacji tego przedsięwzięcia – podkreśla prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Nowa przepompownia jest drugą pod względem wydajności przepompownią ścieków w Elblągu. Jej wydajność to 500 l/s, co daje 1800 m3/h.

Dostarcza ona do oczyszczalni około 30 proc. wszystkich ścieków, z dzielnic: Zawada, Nad Jarem i Modrzewina. Do tej pory ścieki z Modrzewiny trafiały do oczyszczalni poprzez przepompownię jednostki wojskowej.

Dla zwiększenia niezawodności pracy obiektu i obniżenia uciążliwości odorowej przed wlotem do nowej przepompowni zamontowano rozdrabniarkę części stałych w dopływających ściekach. Ponadto na terenie przepompowni  zamontowano agregat prądotwórczy, który zapewni pracę obiektu na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej. W ramach inwestycji przeprowadzono również rozbiórkę starej przepompowni oraz wybudowano kanał sanitarny wzdłuż ulicy Mazurskiej od skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego do nowej przepompowni i kolektor tłoczny.

Realizacja inwestycji trwała od 2016 r. Kosztowała 3,7 mln zł, z czego sam kanał wzdłuż ulicy Mazurskiej od skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego do nowej przepompowni to wydatek ok. 600 tys. zł. Inwestycja zrealizowana została w całości ze środków własnych EPWiK.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj