W Lublinie cyklicznie prowadzone są prace pielęgnacyjne w koronach najcenniejszych drzew. W tym roku obejmą one około 150 okazów starodrzewu, w tym szpalery i pojedyncze egzemplarze rosnące m.in. przy ulicach Ogrodowej, Popiełuszki, Leśmiana i nad Zalewem Zemborzyckim. Ponadto, na terenie osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiśnie 50 budek lęgowych dla ptaków.

– Lublin posiada bardzo cenny drzewostan, w tym aż 246 drzew ustanowionych pomnikami przyrody. Niestety, w ostatnich latach wichury i nawałnice nie oszczędzają drzewostanu, co wpływa na jego stan zdrowotny. Dlatego jednym z najważniejszych elementów ochrony lubelskiej przyrody jest leczenie starych drzew. Ich wybór to wynik wiosennego przeglądu lubelskich pomników przyrody i innych cennych okazów, wykonanego przez specjalistę z branży chirurgii drzew. Dzięki tym pracom najcenniejsze okazy lubelskiego starodrzewu będą mogły cieszyć mieszkańców naszego miasta jeszcze przez wiele lat – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

Będą leczyć stare drzewa

W tym roku prace przy leczeniu starodrzewu będą prowadzone sukcesywnie w trzech rejonach miasta. W pierwszym rejonie znalazły się m.in. drzewa przy ul. Ogrodowej, Popiełuszki, Hryniewieckiego, Podwale. Drugi rejon to drzewa na Czechowie, m.in. na ul. Leśmiana. Trzeci rejon stanowi starodrzew przy ul. Nowickiego, Kochanowskiego, Strzeleckiej, Nowy Świat oraz wiązy przy Klasztorze Dominikanów na Starym Mieście.

Oprócz tego, część drzew będzie leczona w ramach prac interwencyjnych. Najcenniejsze drzewa wskazane do leczenia to pomnikowa lipa w szpalerze obok boiska do siatkówki plażowej nad Zalewem Zemborzyckim, pomnikowy jesion i lipa na ul. Trześniowskiej, a także lipa rosnąca na skraju Starego Gaju.

Cięcia sanitarne, odciążenie, impregnacja 

Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzane w starodrzewie polegają głównie na wykonaniu cięć sanitarnych i korygujących koronę, co w efekcie daje jej prześwietlenie i odciążenie, zabezpieczeniu ubytków i ewentualnej impregnacji środkiem grzybobójczym. Czasami wykonywany jest drenaż pozwalający na pozbycie się z ubytku wody deszczowej lub zakładana jest siatka ochronna, aby uniemożliwić wyrzucanie śmieci, a także zakładane są wiązania. Efektem tych prac jest przedłużenie żywotności drzew, wyeliminowanie zagrożeń oraz poprawa estetyki zieleni miejskiej. Wszystkie prace są wykonywane metodą alpinistyczną pod opieką inspektora nadzoru z branży chirurgii drzew.

„Zaprośmy ptaki na LSM”

Zabiegi pielęgnacyjne będą też jednym z elementów projektu Zielonego Budżetu „Zaprośmy ptaki na LSM” – prace chirurgiczne przy drzewach, zawieszanie budek lęgowych. W ramach tego zadania będzie leczonych 19 jesionów i klonów rosnących w pasie zieleni między ul. Wileńską a boiskiem Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Wajdeloty. Ponadto, z tego projektu na leczonych drzewach rosnących przy ul. Wileńskiej, a także na terenie Osiedla LSM zawiśnie 50 budek lęgowych dla ptaków typu A, tj. dedykowanych dla sikor bogatek, ze średnicą otworu wlotowego 3,3 cm uniemożliwiającą dostanie się do środka konkurencyjnym gatunkom. Prace w ramach projektu Zielonego Budżetu powinny zakończyć się do 30 czerwca.

Czytaj więcej

Skomentuj