Nowy obiekt retencyjny powstał na osiedlu Ujeścisko nieopodal budowanej obecnie szkoły podstawowej. Całkowity koszt budowy, finansowanej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyniósł 1 mln 300 tys. zł.
Pojemność całkowita zbiornika wynosi 9600 m³, zaś jego powierzchnia to 10.870 m². Skarpy obiektu zostały umocnione i obsadzone odpowiednio dobraną roślinnością. Teren przy zbiorniku spełnia również funkcje rekreacyjne – wykonano ścieżki z kolorowej kostki betonowej, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Całość oświetlają specjalnie zamontowane latarnie.
Prace w imieniu Miasta Gdańska nadzorowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zaś wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Bimel” z Pruszcza Gdańskiego.
Rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gdańsku to cały czas jeden z priorytetów władz miasta. W latach 2002 – 2005 kosztem 37, 3 mln zł wykonano lub zmodernizowano 15 zbiorników retencyjnych wraz z regulacją potoków i rowów melioracyjnych.


Źródło: www.gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj