Prawie 144 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczone na budowę obwodnicy Sanoka. Inwestycja ma kosztować ponad 207 mln zł.

Zaprojektowana na 6,7 km obwodnica Sanoka ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 28 i odciążyć miasto od nadmiernego ruchu drogowego. Przy okazji poprawi warunki na drogach krajowych nr 28 i 84 i usprawni ruch tranzytowy przez województwo podkarpackie.

Umowę w sprawie przyznania unijnego wsparcia podpisali w poniedziałek, 1 października Krzysztof Rodziewicz – dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów CUPT oraz Jacek Gryga – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Uroczystość odbyła się w trakcie konferencji „Program dla Bieszczad” zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Poza budową obwodnicy Sanoka w ramach inwestycji w ciągu drogi krajowej 28 przewidziano m.in. budowę czterech skrzyżowań zapewniających powiązania obwodnicy z istniejącym układem drogowym; budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowe; budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją; budowę obiektów inżynierskich, elementów infrastruktury drogowej oraz urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego; budowę oraz przebudowę uzbrojenia, budowę oświetlenia drogowego.

Źródło: pois.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj