Interaktywna figura niedźwiedzia, odnowiona studnia, nasadzenia zieleni, a nawet zabezpieczenie stropów kredowych podziemi, to tylko niektóre aspekty prac rewitalizacyjnych na Placu im. dr. Łuczkowskiego w Chełmie. Projekt o wartości 7,5 miliona zł sfinansowany zostanie z pieniędzy unijnych i krajowych.

7,5 mln zł będzie kosztować rewitalizacja placu imienia doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie (woj. lubelskie).

Biały niedźwiedź, nawierzchnia i zieleń

Realizowana obecnie przez samorząd miasta Chełma inwestycja obejmie m.in. wymianę nawierzchni, ustawienie drzew o wysokości 4-5 metrów w donicach i nasadzenie krzewów. Przewiduje się też rewitalizację repliki studni, wymianę oświetlenia, montaż małej architektury i nowych koszy na śmieci.

Na odnowionym placu znajdzie się też 2,5 metrowej wysokości figura białego niedźwiedzia z interaktywnymi funkcjami. Sylwetka niedźwiedzia nawiązywać będzie do herbowej symboliki i legendy miasta Chełma.

Plac nad dawną kopalnią

– Ze względu na kredowe podłoże utrudnione są gruntowe  nasadzenia drzew i krzewów, dlatego postawiliśmy na donice. Dodam, że bezpośrednio pod placem znajduje się zabytkowa kopalnia kredy. Stąd specyficzne warunki prac – wyjaśnia rzecznik Urzędu Miasta w Chełmie Damian Zieliński,

W chwili obecnej na chełmskim placu prowadzone są roboty ziemne i rozbiórkowe. Zdemontowana została też m.in. replika studni, która odrestaurowana ostatecznie powróci na swoje miejsce. Przy okazji prac związanych z rewitalizacją placu zabezpieczone zostaną stropy Chełmskich Podziemi Kredowych, które znajdują się bezpośrednio pod placem.

Instalacja zacieniająca i lodowisko

Ponadto, na wyremontowanym już placu okresowo  montowana będzie instalacja zacieniająca o powierzchni około 100 m kwadr. A w miesiącach zimowych mobilne lodowisko.

Prace remontowe na pl. Łuczkowskiego potrwają do przyszłego roku. Koszt inwestycji wynosi 7,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Czytaj więcej

Skomentuj