Urząd Miejski w Biłgoraju zapowiada kontrole posesji pod kątem właściwego przyłączenie urządzeń odprowadzających wodę do kanalizacji. Urzędnicy będą też kontrolowali posiadaczy kompostowników.

W ostatnich dniach w Biłgoraju doszło do kilkukrotnego „oberwania chmury”. Pojawiły się problemy z lokalnymi podtopieniami. Jak twierdzi tamtejszy urząd, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest podłączenie rynien z dachów oraz innych instalacji odwadniających tereny posesji do kanalizacji sanitarnej przeznaczonej jedynie do odprowadzania ścieków.

Burmistrz apeluje

– Takie nieprawidłowe rozwiązania skutkują w czasie opadów deszczu całkowitym wypełnieniem kanałów i wypływem nadmiaru mieszaniny ścieków i wód opadowych do domów, powodując ich zalania – informuje Janusz Rosłan, burmistrz miasta.

Apeluje też do mieszkańców, którzy na swoich posesjach mają takie nieprawidłowe rozwiązania, o natychmiastowe odłączenie rynien oraz odwodnienia terenu posesji od kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone własnej działki lub za zgodą miasta do kanalizacji deszczowej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju oraz tamtejsza straż miejska rozpoczęły kontrole legalności włączeń do kanalizacji sanitarnej. Za nieuprawnione podłączenia grozi ograniczenia wolności lub grzywny do 10 tys. zł.

Przy okazji biłgorajski urząd zachęca mieszkańców do budowy na swoich posesjach systemów ogrodowych służących zatrzymywaniu wody deszczowej oraz naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych i studni chłonnych z kręgów betonowych. Na ten cel można pozyskać dofinansowanie z programu „Moja woda”.

Kompostownik do kontroli

Przepisy nowelizujące ustawę o u.c.p.g. z 19 lipca 2019 r. umożliwiły gminom obniżenie stawek za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na których znajdują się kompostowniki.

Pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraja oraz straży miejskiej będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

„Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika Urzędu (dokument ze zdjęciem oraz pieczęcią Burmistrza Miasta Biłgoraja) oraz aktualne upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości,  będzie zobowiązany okazać. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół” – informuje urząd.

Czytaj więcej

Skomentuj