Na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy rozpoczął się montaż instalacji do odzysku fosforu z osadów pościekowych. To część nowoczesnej stacji odzysku surowców, która powstaje w tym miejscu. Będzie to pierwsza taka instalacja w Polsce i w naszej części Europy.

W Cielczy powstaje pierwsza w Polsce innowacyjna instalacja do odzysku fosforu i azotu z wód pościekowych, a także instalacja hydrolizy oraz biogazu wraz z kogeneracją i odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej.

– Projekt, który realizujemy, to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku – mówi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. – Powstanie tu nowoczesna stacja odzysku surowców z najnowszymi technologiami z dziedziny oczyszczania ścieków. Nie ma podobnej stacji na wschód od Amsterdamu, u nas będzie pierwsza w tej części Europy – podkreśla burmistrz Pawlicki.

W nowoczesnym obiekcie z osadów ściekowych odzyskiwane będą surowce do produkcji nawozów oraz biogaz. – Zadanie chcemy zakończyć uzyskaniem decyzji nawozowej na osady, które po przetworzeniu będzie można stosować jako nawóz do stosowania rolniczego. Fosfor będzie przez 5 lat przekazywany gminie Jarocin, która będzie go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parkach czy przy szkołach – mówi Elżbieta Kostka, dyrektor techniczny PWiK Jarocin i kierownik jednostki realizującej projekt.

Modernizacja oczyszczalni pomoże również w wyeliminowaniu problemu odorów, na które narzekali mieszkańcy. Będzie to możliwe dzięki hermetyzacji obiektów.

Całkowity koszt inwestycji, która ma zakończyć się w 2020 r., to ponad 110 mln zł.

Modernizacja oczyszczalni jest jednym z sześciu zadań realizowanych w ramach ogromnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Łączna wartość całego projektu to blisko 256 mln zł. PWiK w Jarocinie uzyskał na projekt dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj