UE podejmuje nowe działania, by zmniejszyć ryzyko niedoboru wody do nawadniania upraw. Rada przyjęła rozporządzenie, dzięki któremu łatwiej będzie wykorzystywać wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie.

Akt pomoże Europie dostosować się do skutków zmiany klimatu. Rozporządzenie – w pełni zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym – ma poprawić dostępność wody i skłoni do jej wydajnego wykorzystywania. Zapewnienie dostatecznej ilości wody do nawadniania pól, zwłaszcza podczas upałów i dotkliwych susz może pomóc zapobiec zbyt małym zbiorom i niedoborom żywności.

Ze względu na to, że warunki geograficzne i klimatyczne państw członkowskich znacznie się różnią. Dlatego każde państwo może zdecydować, że użycie odzyskanej wody do nawodnień rolnych (na części lub na całym jego terytorium) nie jest odpowiednim rozwiązaniem.

Decyzja podjęta 7 kwietnia oznacza, że Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Rozporządzenie musi teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Czytaj więcej

Skomentuj