1 / 4

W Olsztynie powstaje ciepłownia biomasowa, której inwestorem jest Miejskiej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dzisiaj wmurowano kamień węgielny na placu budowy.

Projekt polega na budowie nowej kotłowni wyposażonej w jeden kocioł wodny o mocy 25 MW zasilany biomasą w postaci zrębki drzewnej.

Dzięki inwestycji nastąpi zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji dwutlenku węgla. Co wpłynie znacząco na poprawę jakości powietrza w mieście.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2017 r. W efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o ok.136 111 MWh/rok, uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 25 MWt oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 o 60 470 Mg/rok.

W grudniu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wykorzystującej biomasę. W dniu 4 maja MPEC otrzymał pozwolenie na budowę. Obecnie trwają prace realizowane zgodnie z harmonogramem inwestycji.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 44 mln zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ok. 21,6 mln zł. Oznacza to, że przyznana dotacja zapewni finansowanie projektu w ponad 49%. Na współfinansowanie projektu w kwocie 22,4 mln zł została podpisana umowa o pożyczkę ze środków krajowych NFOŚiGW.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na kwiecień 2019 roku.

Źródło: MPEC, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czytaj więcej

Skomentuj