Wymiana starych pieców opalanych węglem na inne źródła ciepła, przyłączenie do sieci miejskiej lub montaż kolektorów słonecznych to plan działań Opola zmierzający do poprawy jakości powietrza.

Radni Opola przyjęli uchwałę określającą zasady eliminacji starych pieców i zastąpienia ich ekologicznymi źródłami ciepła. Na realizację programu do 2023 r. miasto przewidziało 12 mln zł. W uchwale zawarto reguły przyznawania dotacji osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które zamierzają włączyć się w program „Czyste powietrze – oddech dla Opola”.

Kwota dotacji wynosi od 2 do 20 tys. zł w zależności od beneficjenta i planowanej przez niego inwestycji. Dotacja nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ubiegłym roku na realizację programu miasto wydało 1,4 mln zł dla 264 wnioskodawców. W tym roku wpłynęły już 333 wnioski, a kwota dotacji ma być podniesiona do 1,6 mln.

Celem Programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń głównie pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji pływających na złą jakość w Opolu. Jego adresatami są mieszkańcy zamierzający zmienić źródła ciepła oparte na paliwie stałym na proekologiczne lub wyposażyć nowo wybudowane budynki jednorodzinne w proekologiczny system ogrzewania ewentualnie planujących instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania.

Porozumienie dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” zostało podpisane przez prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i Zarząd Energetyki Cieplnej Opolszczyzny już w 2017 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj