Pieniądze na transport miejski, podnoszenie efektywności energetycznej w budynkach, gospodarowanie odpadami komunalnymi czy budowę oczyszczalni i kanalizacji. Właśnie opublikowano nowy harmonogram naborów na dofinansowania w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa opolskiego.

Pieniądze można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast; pieniądze na budowę zatok autobusowych, bus pasów czy infrastruktury służącej obsłudze pasażerów. Na to poddziałanie do wzięcia będzie prawie 23 mln zł. Nabór ma rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia.

Termomodernizacja i efektywność energetyczna

W ramach poddziałania „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” (także dla Aglomeracji Opolskiej) beneficjenci mogą starać się o środki na kompleksową modernizację energetyczną: ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz instalację w budynkach OZE i systemów chłodzących. Pieniądze będzie można pozyskać również na audyty energetyczne stanowiące element kompleksowy projektu.

Na podniesienie efektywności energetycznej budynków w Aglomeracji Opolskiej – dla której przeznaczono 4 mln zł – nabór rozpocznie się marcu. Dla subregionu Północnego (4,5 mln zł do dyspozycji) – w maju, a dla subregiony Brzeskiego – w czerwcu. Tu do wzięcia jest 1,4 mln zł.

10 mln zł w ramach RPO zostanie przeznaczone m.in. na ochronę gatunków zagrożonych, ochronę i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime czy budowę, rozbudowę, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej czy tworzenie nowych i ochronę istniejących pomników przyrody. Wnioski będzie można składać od października.

Ponad 68 mln zł na gospodarkę odpadową i wod-kan

Około 42,3 mln zł do wydania będzie w ramach inwestycji związanych z budową, rozbudową i  modernizacją punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Kolejne 7,8 mln zł zostanie wydane na budowę modernizacją i/lub zakup instalacji do odzysku odpadów czy instalacji do recyklingu odpadów. Jednym z punktów poddziałania jest również budowa obiektów lub zakup urządzeń wchodzących w skład systemów zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. Nabory na działania poprawiające gospodarowanie odpadami komunalnymi mają rozpocząć się w maju. Miesiąc później będzie można składać wnioski na dofinansowanie do inwestycji związanych z urządzeniami do odprowadzania ścieków w aglomeracjach.

Najnowszy harmonogram RPO dla województwa opolskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj