Grupa Orlen uruchomiła pierwszą własną kopalnię gazu ziemnego: Bystrowice na Podkarpaciu. Do systemu przesyłowego trafiły już ponad 2 mln m sześc. surowca z tego złoża. W br. w ramach koncesji na Podkarpaciu planowane są kolejne odwierty poszukiwawcze.

Złoże gazu ziemnego Bystrowice zostało odkryte w październiku 2018 r. dzięki zastosowaniu najnowszych technik wykonywania zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych. W 2021 r. na tej koncesji planowane jest wykonanie kolejnego otworu.

– Dotychczas w Polsce wydobywaliśmy gaz wspólnie z naszymi partnerami, dziś mamy już doświadczenie i kompetencje, które pozwalają nam na samodzielne poszukiwania i eksploatację złóż – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. – Energetyka zeroemisyjna, wspierana stabilizującymi aktywami gazowymi, będzie fundamentem długofalowej transformacji Grupy Orlen. W strategii Orlen2030 uwzględniliśmy konsekwentny rozwój własnych złóż gazowych, które w perspektywie dekady będą zaspokajać 20 proc. naszego zapotrzebowania. Uruchomienie kopalni gazu Bystrowice jest ważnym krokiem przybliżającym nas do tego celu.

Koncern podał, że wydobycie gazu ziemnego ze złoża Bystrowice jego spółka zależna Orlen Upstream uruchomiła w grudniu 2020 r. w ramach testu produkcyjnego. Test ten, prowadzony na etapie rozpoznawania złoża, ma za zadanie określenie zasobów gazu ziemnego. Kopalnia jest obecnie na etapie prób rozruchowych. Po ich zakończeniu i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie nastąpi formalne zakończenie budowy.

PKN Orlen przypomniał, że spółka Orlen Upstream w Polsce wydobywa gaz ziemny, a w Kanadzie ropę naftową i gaz ziemny. Jak wyliczył koncern, średnie wydobycie w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosło ponad 18 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę), a zasoby na koniec 2019 r. zostały oszacowane na poziomie 197,3 mln boe.

Czytaj więcej

Skomentuj