Dzięki preferencyjnym pożyczkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uda się wykonać kompleksowe modernizacje oświetlenia drogowego w wielu lokalizacjach Polski. To krok w kierunku bezpieczeństwa codziennego życia mieszkańców, a zarazem efekty środowiskowe w postaci poprawy jakości powietrza.

Przekazane dofinansowania pochodzą z zasobów programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą “SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Jego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.

Pożyczki dla samorządów są niskooprocentowane – to 1 proc. w skali roku. Mogą być udzielone na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki do maksymalnej wysokości 10 proc. jej wartości, ale nie więcej niż 1 mln zł. Umowy potwierdzające wsparcie finansowe dla wspomnianych przedsięwzięć podpisała Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta oraz reprezentanci beneficjentów.

Z pierwszego naboru programu skorzysta Radzyń Podlaski, Tychy, Rybnik, jak również 12 miejscowości z gm. Świlcza oraz 6 miejscowości z gm. Gać.

Radzyń Podlaski, Tychy, Rybnik

– Liczymy na duże oszczędności związane z utrzymaniem oświetlenia miejskiego – podkreślił po podpisaniu umowy Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. – Te obciążenia obecnie sięgają u nas nawet 900 tys. zł rocznie. – dodał. Modernizacja oświetlenia drogowego zostanie przeprowadzona na 105 ulicach miasta. Łącznie przewidziano instalację 1528 opraw oświetleniowych typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 60,59 kW. Towarzyszyć temu będzie demontaż funkcjonujących opraw wraz z osprzętem, modernizacja szaf sterujących oraz zainstalowanie nowego systemu sterowania oświetleniem drogowym. W ramach projektu przewidziano także zamontowanie wysięgników i osprzętu elektrycznego opraw. Preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW wspierająca przedsięwzięcie wynosi ponad 2,9 mln zł.

Modernizację oświetlenia ulicznego w Tychach, która będzie prowadzona do końca 2020 r., NFOŚiGW wesprze preferencyjną pożyczką w kwocie prawie 3,2 mln zł. Oświetlenie uliczne zostanie unowocześnione na obszarze 19 ulic. Zmiany będą polegać na zainstalowaniu 673 opraw typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 61,29 kW, wraz z montażem słupów, adaptacją szaf oświetlenia ulicznego, montażem systemu sterowania oraz montażem złączy kablowych.

Z kolei w Rybniku planowane są prace na obszarze czterech kluczowych ulic, tj. Obwiednia Południowa, Obwiednia Północna, Gliwicka i Prosta. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę 546 opraw typu LED wraz z montażem słupów i systemu redukcji mocy w oprawach, wprowadzeniem do systemu oświetleniowego szaf sterowniczych. Łączna moc zainstalowanych lamp nie przekroczy 53,51 kW. Szacuje się, że wszystkie prace w ramach projektu zostaną zakończone z końcem listopada 2019 r. Unowocześnienie oświetlenia spowoduje zaoszczędzenie energii elektrycznej (końcowej) na poziomie 296,9032 MWh/rok. Wśród efektów ekologicznych trzeba też wymienić redukcję emisji dwutlenku siarki (0,2429 Mg/rok), tlenków azotu (0,24286 Mg/rok) i tlenku węgla (0,0748 Mg/rok). Ograniczenie emisji pyłów ogółem sięgnie 0,0157 Mg/rok.

Gminy: Świlcza i Gać

Na terenie gm. Świlcza zostanie przeprowadzona generalna modernizacja oświetlenia ulicznego, która obejmie aż 12 miejscowości (Bartkowice, Skworcza, Dyndy, Trzcianna, Otoka, Mrowla, Rudna Wielka, Kamyszyn, Świlcza, Woliczka, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska). W ramach tej inwestycji będzie przeprowadzony demontaż opraw, instalacja systemu sterowania, wymiana przewodów zasilających. Ponadto nastąpi zainstalowanie 663 opraw oświetleniowych LED o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW. Projekt, którego realizacja potrwa do końca września 2021 r., zostanie dofinansowany niskooprocentowaną pożyczką z NFOŚiGW w wysokości niemal 1,7 mln zł.

Z kolei w gm. Gać (miejscowości: Gać, Białoboki, Ostrów, Wolica, Mikulice, Dębów) zaplanowano zainstalowanie 422 opraw oświetleniowych typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 33,08 kW wraz ze wspornikami dostosowanymi do rodzaju słupów, z ewentualnym dowieszeniem przewodu oświetleniowego, demontażem istniejących opraw oświetleniowych, modernizacją szaf sterujących oświetleniem z wyposażeniem w kompensatory mocy biernej oraz zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi. Niskooprocentowana pożyczka udzielona beneficjentowi przez NFOŚiGW wyniesie nieco ponad 705 tys. zł. – Koszty utrzymania starego oświetlenia stale rosną, dlatego Rada Gminy zdecydowała, żeby skorzystać z możliwości dofinansowania z NFOŚiGW – zaznaczyła po podpisaniu umowy Wójt Gminy Gać, Grażyna Pieniążek. – To dla nas dogodna forma wsparcia, bo nie musimy wykładać wszystkich pieniędzy od razu i mamy płatność podzieloną na raty. A nasi mieszkańcy czekają na wymianę wyeksploatowanego oświetlenia. Czekają sportowcy na boisku i czeka każdy przysłowiowy Kowalski, przy którego ulicy jest teraz tylko jedno światło, a może pojawić się drugie, gdyż będzie to wreszcie w zakresie naszych możliwości finansowych. Poprawi się zatem bezpieczeństwo i estetyka, a do tego będą znaczne oszczędności i korzyści dla środowiska. – dodała.

Istotnym rezultatem każdego z pięciu wymienionych projektów będzie również zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W sumie, dodając do siebie pięć ilości cząstkowych, redukcja emisji tego gazu cieplarnianego sięgnie 1237,758 Mg/rok.

Czytaj więcej

Skomentuj