1 / 3

W Parku Centralnym w Świdnicy trwa kolejny etap prac – budowane są fontanny, przebudowywane schody, zakładane nowe instalacje wodne i oświetleniowe.

Prace w Parku Centralnym w Świdnicy postępują zgodnie z harmonogramem. Pierwszy ich etap rozpoczął się w marcu, a zakończył we wrześniu. Uporządkowano w tym czasie teren, przebudowano akweny wodne, oczyszczono koryto Witoszówki przepływającej przez park, naprawiono skarpy, wyspy oraz stawy – Pływacki i Gondolowy. Przeprowadzona została również wycinka chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz samosiejek. Koszt tych prac to w sumie ok. 1,5 mln zł.

Obecnie w parku trwają prace przy budowie fontanny oraz przebudowie schodów oraz roboty instalacyjne i oświetleniowe. Fontanna centralna i dwie fontanny pływające  kosztować będą prawie 950 tys. zł, a nowe instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne – 2,49 mln zł.

– Z uwagi na duży zakres i koszt przedsięwzięcia realizacja rewitalizacji Parku Centralnego odbywa się etapami. Projekt przebudowy obejmuje cały, ponad 12-hektarowy obszar. Podobnie, jak na skwerze przy pl. 1000-lecia, chcemy także i tutaj odtworzyć historyczny wizerunek tego miejsca oraz wzbogacić go o nowe nasadzenia. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć idealne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, o czym będzie można się przekonać wczesną jesienią przyszłego roku – powiedziała prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Ogłoszono także przetarg na zagospodarowanie terenu zieleni w parku oraz przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie alejek i ścieżek rowerowych, a także na zakup i montaż małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych i “psich pakietów”. Cały obszar parku objęty zostanie monitoringiem – zamontowanych zostanie 16 kamer.

Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 15 mln zł. Przypomnijmy, że Świdnica pozyskała 9 mln zł dofinansowania na rewitalizację terenów zielonych w mieście z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym na Park Centralny – 5,89  mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj