W Parku Młodzieżowym w Świdnicy trwają kolejne prace związane z rewitalizacją – tym razem dotyczą one głównie zieleni. Usuwane są samosiewy drzew i krzewów, a także drzewa zagrażające bezpieczeństwu w parku. Przygotowane będą jednak miejsca do sadzenia drzew, krzewów, bylin i runa.

Powstaną także nowe trawniki oraz wnioskowana przez wielu mieszkańców i radnych Świdnicy łąka kwietna. Przez okres trzech lat od zakończenia zadania zagospodarowania zieleni, konsorcjum firm które wyłoniono w przetargu prowadzić będzie zabiegi pielęgnacyjne w parku.

Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wszystkie prace w Parku Młodzieżowym w Świdnicy realizowane są na podstawie prawomocnych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy udziale inspektora nadzoru w zakresie zieleni. Ich koszt to ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych. Zgodnie z umową powinny zakończyć się na początku września tego roku.

Przypomnijmy, że Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym założeniem projektowym było uzupełnienie i podkreślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru. Działania projektowe polegały na odtworzeniu historycznych alei drzew, podkreśleniu linii nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy krzewów wysokich i niskich, a także uzupełnieniu runa.

W parku zakończyła się już budowa infrastruktury podziemnej, dotyczącej oświetlenia i monitoringu. Trwa remont ciągów komunikacyjnych. Do końca sierpnia zamontowane zostaną lampy oświetleniowe, monitoring, ławki, kosze na odpady oraz wykonana będzie docelowa nawierzchnia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

Ponad 9 mln zł dofinansowania, w tym ponad 7 na rewitalizację Parku Młodzieżowego

Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku Młodzieżowego ponad 7 milionów 171 tysięcy złotych. Będzie to już kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt rewitalizacji to ponad 9 milionów 248 tysięcy złotych. Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11 hektarów.

W II etapie remontu odbudowana zostanie historyczna altana wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Koszt tego etapu szacowany jest wstępnie na 3 mln zł, a wykonanie nastąpi w 2022 roku.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. cyt. “Głównym założeniem projektowym było uzupełnienie i podkreślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru”.
    Dlatego wycięto samosiejki, montuje się lampy i monitoring. Pomieszanie z poplątaniem…

Skomentuj