1 / 5

W jarocińskich parkach trwają przygotowania do wiosny. Pojawiają się w nich budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla nietoperzy i wiewiórek. W sumie w mieście przybędzie ponad 150 konstrukcji, w których będą mogły zamieszkać parkowe zwierzęta.

Park przy ul. Szubianki w wielkopolskim Jarocinie najpierw uporządkowano, usuwając uschnięte drzewa i krzewy. Podcięto również korony oraz obumarłe gałęzie, dzięki czemu teren zyskał przestrzeń, a zdrowa zieleń została wyeksponowana. Po konsultacjach z Edwardem Tomczakiem, ornitologiem z OTOP, powieszono 55 budek i domków dla mieszkających w parku ptaków, nietoperzy i wiewiórek. Została zamontowana budka dla pójdźki, czyli niewielkiej sowy, która jeszcze niedawno mieszkała w zburzonych zabudowaniach dawnej centrali nasiennej. Teraz jest szansa, że ptak do parku wróci.

– Będzie można wówczas usłyszeć głos sowy rozpoznawany przez niektórych ornitologów jako nawoływanie “póóójdź”, skąd wzięła się polska nazwa, czyli pójdźka – mówi Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina.

Ok. 100 budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla zwierząt pojawi się także w przechodzącym rewitalizację Parku Radolińskich. Kiedy w obu parkach nasadzone zostaną nowe drzewa i krzewy, stworzone zostaną znacząco lepsze warunki do gniazdowania i siedliskowania. Wszystko po to, aby do parków wróciły ptaki, które ze względu na prowadzone prace opuściły te miejsca. Dodatkowo w przyszłym roku w parkach powstaną ścieżki edukacyjne poświęcone mieszkającym tam zwierzętom.

Prace prowadzone są w ramach projektu „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną”. Gmina pozyskała na to zadanie 12,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj