Jutro w Warszawie odbędzie się debata „Parlamentu Młodzieży 2007” na temat roli tworzyw sztucznych w ochronie klimatu i oszczędności energii.

Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja PlasticsEurope Polska, która jest polskim oddziałem europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope. Podczas debaty spośród ponad 100 uczestników obrad wyłonionych zostanie 10 najlepszych mówców, którzy w czerwcu 2008 roku w nagrodę pojadą do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, aby podjąć dyskusję na ten sam temat z uczniami z innych krajów europejskich.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach międzynarodowego konkursu „Youth Parliament” koordynowanego przez PlasticsEurope. Polska edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Naszym celem jest uwrażliwienie młodych Polaków na problemy ochrony klimatu, zabezpieczenia potrzeb energetycznych i racjonalnej gospodarki energią oraz roli i znaczenia tworzyw sztucznych w rozwiązywaniu tych problemów, a także w racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi.” – powiedział dr inż. Grzegorz Rytko, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska. „Gorąco zachęcamy młodzież do otwartej rozmowy i przedstawienia swoich niezależnych opinii, zarówno „za” jak i „przeciw” tworzywom sztucznym uważanym za materiał XXI wieku, bez którego trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie zaawansowanych technologicznie społeczeństw. Wierzymy, że edukacja na ten temat w znacznej mierze przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału, jakie oferują tworzywa sztuczne w wielu dziedzinach, w tym także w ochronie klimatu i racjonalnej gospodarce energią” – dodał dr inż. Grzegorz Rytko.

Niewiele jest gałęzi gospodarki, w których tworzywa sztuczne nie byłyby powszechnie wykorzystywane. Jednak powszechność użycia tego typu materiałów wymaga odpowiedzialności, wiedzy i właściwej edukacji. Zwłaszcza dotyczy to ludzi młodych. To oni będą musieli rozwiązać w nadchodzących dekadach wiele problemów związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, zaspokojeniem zapotrzebowania na energię, ochroną klimatu i środowiska, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału nowych technologii. Odpowiedzieć musimy sobie na pytanie – jak korzystać z tworzyw sztucznych i jednocześnie chronić środowisko naturalne przed postępującą degradacją? Czy jest to w ogóle możliwe? „Parlament Młodzieży 2007” to projekt, który może pomóc odpowiedzieć na te pytania.

„Parlament Młodzieży 2007; Energia – Ochrona klimatu – Tworzywa sztuczne” to konkurs w formie debaty, który jest adresowany do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie konkursu uczniowie za pośrednictwem szkół nadsyłali zgłoszenia-konspekty, w których przedstawiali swoje przychylne lub krytyczne stanowiska na temat roli tworzyw sztucznych w ochronie klimatu i oszczędności energii. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wyłonili 106 najciekawszych, których autorzy zostali zaproszeni do udziału w debacie Parlamentu Młodzieży w Warszawie. Wszyscy Ci uczniowie mają szansę na nagrodę główną, czyli wyjazd na obrady „Youth Parliament” do Brukseli. Zdobywcy nagrody głównej zostaną wyłonieni zarówno spośród 40 autorów najlepszych, nadesłanych konspektów, którzy podczas obrad będą poproszeni o zaprezentowanie swoich poglądów w wystąpieniach indywidualnych, jak i spośród pozostałych uczniów, którzy będą mogli przedstawiać swoje opinie w czasie przeznaczonym na dyskusję – komentując lub zadając pytania dotyczące prezentacji indywidualnych. Uczestnicy obrad „Parlamentu Młodzieży 2007”, będą oceniani przez Jury konkursu według następujących kryteriów: wartość merytoryczna wypowiedzi, interesująca argumentacja, niezależność opinii oraz umiejętność prezentacji.

W skład Jury debaty-konkursu „Parlament Młodzieży 2007” wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauki, przemysłu tworzyw sztucznych oraz organizacji ekologicznej, a także dziennikarze i doradca metodyczny.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj