Polski Czerwony Krzyż przystąpił do realizacji ogólnopolskiego projektu mającego na celu zbiórkę i recykling puszek aluminiowych. Jego pilotażowy etap rozpoczął się w kwietniu br. w województwach: wielkopolskim, łódzkim i śląskim. W lipcu zostanie on wdrożony w całym kraju. Zbiórka prowadzona jest w placówkach oświatowych. Środki finansowe z zebranych puszek zostaną przeznaczone na pomoc dla najbardziej potrzebujących. PCK przewiduje specjalne nagrody dla szkół i przedszkoli, które będą najaktywniej uczestniczyły w akcji (np. programy edukacyjne, kursy pierwszej pomocy, skierowane do odpowiedniej grupy wiekowej). Partnerami merytorycznymi projektu są Fundacja Recal i Rekopol Organizacja Odzysku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj