Pięć samorządów woj. świętokrzyskiego otrzymało dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Od czerwca gminy południa regionu były kilkukrotnie nawiedzane przez gwałtowne burze. Szkody poniosło kilkaset gospodarstw, uszkodzone zostały drogi i mosty.

Dofinansowanie przekazano z rezerwy celowej budżetu państwa. Łączna kwota subwencji to ponad 8,5 mln złotych.

– To nasilenie szkód w jednym rejonie było bardzo duże. Cieszę się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przystało na nasze prośby i przekazało do samorządów te fundusze – mówił w środę wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy gmina Działoszyce czterokrotnie zmagała się ze skutkami gwałtownych burz. – Około 70 domów zostało zalanych na wysokości 1,5 metra. Ludzie nie mieli gdzie spać, musieli wyrzucić meble, sprzęty domowe. Do tej pory nie wszyscy uporali się ze skutkami tej powodzi – powiedział burmistrz Działoszyc Stanisław Porada.

Gwałtowne odpady deszczu zniszczyły drogi. Woda podmyła dojazdy do pól i gospodarstw. – Niestety to nie wydarzyło się tylko raz. Dwa tygodnie po pierwszej powodzi, przyszła kolejna ulewa. Od czerwca mieliśmy już cztery takie zdarzenia. Za każdym razem naprawiliśmy drogi, żeby rolnicy mogli dojechać do swoich pól. Teraz będziemy wykonywać to ponownie. Z niepokojem patrzymy w niebo, kiedy przychodzą kolejne ciemne chmury – dodał burmistrz.

Na remonty dróg gmina otrzymała ponad 1,8 mln zł dofinansowania. Za tę kwotę przebudowana zostanie m.in. droga Kujawki – Sudół.

Fundusze na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych otrzymała także gmina Czarnocin. – Nawalny deszcz, grad i trąby powietrzne spowodowały poważne straty. W skali gminy zebraliśmy 160 wniosków od mieszkańców, których gospodarstwa ucierpiały na skutek tych zdarzeń. Czekamy na ostateczne protokoły, aby określić wielkość tych strat – powiedziała wójt Maria Kasperek.

W ramach funduszy z rezerwy celowej budżetu państwa gmina otrzymała blisko 2,9 mln złotych. Przebudowane zostaną drogi Kolosy – Kosówka i Czarnocin – Koryto – Kamyszów.

Wsparcie otrzymały także gminy: Skalbmierz, Kazimierza Wielka oraz Złota.

Dofinansowania przekazane w środę przez wojewodę świętokrzyskiego umożliwią wykonanie 18 zadań w tym remont około 15 km dróg gminnych oraz naprawienie dwóch uszkodzonych mostów.

W latach 2016-2019 województwo otrzymało środki z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 269,5 ml zł na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze te pozwoliły samorządom zrealizować ponad 1300 zadań oraz wyremontować ponad 1000 km dróg powiatowych i gminnych.

Czytaj więcej

Skomentuj