77 mln złotych to łączny koszt budowy pięciu zbiorników przeznaczonych do magazynowania wody deszczowej, zlokalizowanych w stolicy Warmii i Mazur. Projekt został w 85% dofinansowany ze środków UE.

Projekty „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna” oraz „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna” zostały dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2021.

Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych wyniesie 0,04790 km kw. Nasadzenia obejmą 1753 m kw. trawników. Dwa ze zbiorników wodnych będą dodatkowo tworzyć atrakcyjną przestrzeń parkową.

Jednym z głównych celów inwestycji było wykorzystanie w jak największym stopniu naturalnych metod zagospodarowania, oczyszczania, a także odprowadzania wód opadowych.

– Sądzę, że niedługo będzie to ulubione miejsce spacerów okolicznych mieszkańców – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. – Wokół zbiorników zaplanowane zostały m.in. trasy spacerowe czy mała architektura m.in. ławki.

Dodatkowo powstaną strefy ekotonowe w postaci wierzbowisk, zbiorniki retencyjne będą znajdowały się w miejscach naturalnych zagłębień i obniżeń terenowych. Tylko przy tych dwóch zbiornikach posadzonych zostało ok. 170 drzew, ponad siedem tys. krzewów i mnóstwo innej roślinności.

– Dzięki nowej inwestycji możliwa będzie znaczna poprawa funkcjonowania kanalizacji deszczowej – mówi Halina Zaborowska-Boruch, wiceprezydent Olsztyna. – Celem tych projektów jest też zwiększenie ilości wody jaka w wypadku dużych opadów może być zatrzymana. Nowe zbiorniki pozwolą gromadzić nadwyżki wody, którą będzie można wykorzystać choćby do nawadniania zieleni.

Konferencja on-line “Wody opadowe” już 6-7 października. Zarejestruj się!

Czytaj więcej

Skomentuj