Już w maju będzie można się ubiegać o pieniądze na budowę, modernizację lub rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można uzyskać pożyczkę w wysokości nawet 100 proc. kosztów.

Mowa o środkach pochodzących z 2 części programu „Racjonalna gospodarka odpadami”. W jego ramach można uzyskać pieniądze m.in. na rozbudowę czy modernizację RIPOK-ów (regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych), pod warunkiem, że będą one dotyczyć dostosowania do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie lub części biologicznej.

Dofinansowanie przewidziano na inwestycje polegające na:

  • budowie, rozbudowie, modernizacji:
  1. instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych,
  2. instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych, z wytwarzaniem energii cieplnej w kogeneracji,
  3. instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych,
  4. instalacji do recyklingu odpadów budowlanych.
  • rozbudowie lub modernizacji istniejących regionalnych instalacji (RIPOK) poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie
  • rozbudowie lub modernizacji części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej).

Nabór wniosków rozpocznie się 20 maja 2019 r. i potrwa do 20 grudnia. Można w nim uzyskać pożyczkę w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku dotacji (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych) jej kwota nie może przekroczyć 20 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj