Już w maju będzie można się ubiegać o pieniądze na budowę, modernizację lub rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można uzyskać pożyczkę w wysokości nawet 100 proc. kosztów.

Mowa o środkach pochodzących z 2 części programu „Racjonalna gospodarka odpadami”. W jego ramach można uzyskać pieniądze m.in. na rozbudowę czy modernizację RIPOK-ów (regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych), pod warunkiem, że będą one dotyczyć dostosowania do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie lub części biologicznej.

Więcej na temat finansowania inwestycji odpadowych podczas konferencji Abrys we Wrocławiu:

Dofinansowanie przewidziano na inwestycje polegające na:

  • budowie, rozbudowie, modernizacji:
  1. instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych,
  2. instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych, z wytwarzaniem energii cieplnej w kogeneracji,
  3. instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych,
  4. instalacji do recyklingu odpadów budowlanych.
  • rozbudowie lub modernizacji istniejących regionalnych instalacji (RIPOK) poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie
  • rozbudowie lub modernizacji części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej).

Nabór wniosków rozpocznie się 20 maja 2019 r. i potrwa do 20 grudnia. Można w nim uzyskać pożyczkę w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku dotacji (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych) jej kwota nie może przekroczyć 20 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj