Kraków stara się o pozyskanie unijnego dofinansowania na realizację projektów o łącznej wartości około 900 mln euro w latach 2007-2013.

Jak poinformował w poniedziałek zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji miejskich Tadeusz Trzmiel, miasto ma już gotowe wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych i będzie je składać w ciągu tego roku. Z krakowskich projektów dwa zostały zakwalifikowane na tzw. listy indykatywne programów sektorowych. Są to: program gospodarki odpadami komunalnymi o wartości 150 mln euro (z czego 82,5 mln euro wsparcia unijnego), zakładający m.in. budowę spalarni śmieci oraz drugi etap programu gospodarki wodno-ściekowej kosztujący 63 mln euro (w tym 33,5 mln euro ze środków UE). Listy indykatywne, to listy programów strategicznych dla rozwoju kraju.

Zdaniem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, krakowskie projekty są dobrze przygotowane i mają duże szanse na uzyskanie unijnego dofinansowania. Ich zaletą jest zapewnienie przez gminę znaczącego wkładu własnego oraz charakter metropolitalny, oddziaływujący na większą część województwa małopolskiego. "W związku z tym, że projekty są duże i mają potężne oddziaływanie, a także w większości są etapami końcowymi przedsięwzięć już realizowanych, mają bardzo dużą szansę na realizację" – oceniła minister.

źródło: euro.pap.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj