Rada Miasta Piły zaskarży znowelizowaną ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Na wtorkowej sesji radni jednogłośnie zdecydowali się skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o prawo do ustalania wysokości opłat za wodę i ścieki.

W związku z nowelizacją ustawy i powołaniem krajowego regulatora – Wody Polskie – samorządy straciły prawo do ustalania taryf. Teraz spółki wod-kan przedstawiają swoje propozycje cen Wodom Polskim, a te akceptują wysokość opłat lub nakazują ich zmianę. W ten sposób mają być chronione interesy klientów.

Jednak prawnicy zwracają uwagę, że przedsiębiorstwa wodociągowe zwykle należą do samorządów i to one wiedzą najlepiej, jakie powinny być opłaty dla mieszkańców.

Dostarczanie wody – zadanie gminy!

Samorządy ostro protestowały przeciwko formie wprowadzania nowego prawa i treści nowych przepisów. Wskazywały, że prace legislacyjne były bardzo szybkie, że nie było wymaganej opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Władze Piły uważają, że nowe prawo narusza ustrojowe prawo gminy do wykonywania zadania własnego – zbiorowego zaopatrywania w wodę i odpierania ścieków, dlatego zdecydowały się zaskarżyć przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Rada Miasta Piły przyjęła uchwałę w tej sprawie jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się).

Władze Piły będą się domagać stwierdzenia niezgodności przepisów z Konstytucją m.in. z powodu pominięcia zasady rozpatrywania projektu ustawy w trzech czytaniach sejmowych, z powodu naruszenia zasad poprawnej legislacji, z powodu złamania zasad dialogu społecznego i ze względu a naruszenie procedur.

– Przepisy wykraczają poza granice ingerencji ustawodawcy w samodzielność gminy – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Legalność czy celowość?

Władze Piły zauważają, że Wody Polskie dostały kompetencje nadzorcze w oparciu o kryterium celowości, a w Konstytucji zawarty jest zapis, że nadzór nad samorządem terytorialnym może być sprawowany wyłącznie w oparciu o kryterium legalności.

Gazeta Prawna zwróciła uwagę, że tak naprawdę Piła nie reprezentuje samej siebie, lecz dużą część samorządu terytorialnego w Polsce. Wspierana jest bowiem przez Związek Miast Polskich zrzeszający ok. 300 samorządów.

Projekt wniosku Piły do Trybunału Konstytucyjnego został przygotowany przez zespół poznańskich prawników z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.
Regulator cen działa w strukturze Wód Polskich przy 11 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, na wzór Urzędu Regulacji Energetyki. Zatwierdza ponad 2,6 tys. taryf przygotowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne oraz gminy, na okres 3-5 lat.

Czytaj więcej

1 Komentarz

 1. “Statek Piła Tango,
  Czarna bandera.
  To tylko Piła Tango;
  Tańczysz to teraz.
  Płynie statek Piła Tango,
  Czarna Bandera.
  Ukłoń się świrom,
  Żyj nie umieraj”

Skomentuj