Temat wód opadowych był już wielokrotnie poruszany na łamach tego wydawnictwa i nie bez przyczyny. Gwałtowne, nawalne opady deszczu na terenach zurbanizowanych nieraz przyczyniły się do wystąpienia istnych powodzi, skutecznie paraliżujących miasto. Nasz klimat jednak nie jest aż tak nieprzyjazny. Jak radzą sobie kraje azjatyckie, gdzie występuje klimat zwrotnikowy monsunowy z dłuższymi okresami deszczów i tajfunów?

Najtańsze i najbardziej popularne rozwiązania w zakresie gospodarki wodami opadowymi w naszym regionie klimatycznym opierają się na odprowadzaniu wody deszczowej na tereny nieutwardzone bądź do zbiorników retencyjnych i ich późniejszym wykorzystaniu do podlewania. Przepisy unijne i krajowe wymagają także innych sposobów retencji wód opadowych, jak choćby stosowanie nawierzchni przepuszczalnych, zielonych dachów i ścian czy wykorzystanie wód do celów sanitarnych i podlewania terenów zielonych w mieście. Głównym celem wszystkich podejmowanych zadań powinno być zagospodarowanie deszczówki w miejscu jej powstawania.

Wody opadowe nie są czyste

Często zapomina się, że wody opadowe podlegają zanieczyszczeniu przed odprowadzeniem ich do odbiornika, a przez to mogą wymagać podczyszczenia. Pierwszy kontakt z zanieczyszczeniami następuje już w powietrzu poprzez złączenie wody z substancjami takimi jak tlenki węgla l...