W połowie stycznia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wystosowało pismo do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z wezwaniem „do złożenia informacji według załączonych do niniejszego wezwania tabel, w przedmiocie: kosztu podatku od nieruchomości, kosztu opłat dzierżawnych, kosztu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska / korzystanie ze środowiska / usług wodnych – za wodę i ścieki, całkowitej otrzymanej od gminy wielkości dopłat do cen wody i ścieków, całkowitej wartości obniżenia kosztów wynikającej ze zwolnienia z całości lub części podatku od nieruchomości za lata 2006–2022 w terminie 14 dni od daty otrzymania”.

Wuzasadnieniu podano, że informacje objęte niniejszym wezwaniem niezbędne są dla realizacji zadania organu regulacyjnego przewidzianego w art. 27a ust. 3 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (w szczególności obliczaniu średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków i publikowaniu informacji o tych cenach).

To bardzo dobrze, ale niezupełnie

Nareszcie przedsiębiorstwa dowiedziały się, że prawdopodobnie po nadesłaniu przez nie odpowiedzi regulator ustali i opublikuje średnie ceny dostaw wody i odbioru ścieków, a&n...