Globalna populacja korzystająca z bezpiecznych usług sanitarnych wzrosła z 28% w 2000 r. do 43% w 2015 r. oraz do 45% w 2017 r. Największy wzrost odnotowano w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w Afryce Subsaharyjskiej, a także wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Jednak osiągnięcie dostępu dla wszystkich ludzi nawet do podstawowych usług sanitarnych przed rokiem 2030 wymagałoby podwojenia aktualnego rocznego tempa rozwoju.

Problem z niedoborem i jakością wód został zdefiniowany jako zagadnienie skali globalnej, w momencie gdy światowe grono ekspertów podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro uznało go za kluczową składową kryzysu klimatycznego. Wcześniej temat światowej gospodarki wodnej pojawił się na konferencji sztokholmskiej w 1972 r. W wyniku tych obrad została powołana jednostka UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych). To wyspecjalizowana agenda ONZ, której zadaniem są działania w zakresie ochrony środowiska i stałe monitorowanie jego poziomu.

Woda prawem człowieka?

Dostęp do wody i sanitariatów został określony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2010 r. jako prawo każdego człowieka. Podjęto wtedy uchwałę, iż dostępność wody jest podstawą ludzkiej godności i możli...