Zarządzanie miejskim przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest złożonym procesem organizacyjnym, technicznym i technologicznym, którego usprawnienie wymaga wspomagania komputerowego. Brak kompleksowego podejścia do problematyki zarządzania skutkuje tym, że zamiast rozwijania zintegrowanych systemów informatycznych przedsiębiorstwa wodociągowe zakupują i użytkują wiele samodzielnych programów komputerowych do niezależnego wykonywania różnych zadań związanych z eksploatacją.

Taki stan rzeczy powoduje problemy w administrowaniu licznymi programami, niemożność pełnego wykorzystania wszystkich informacji i danych pomiarowych gromadzonych w przedsiębiorstwie oraz brak efektywnej współpracy między jego różnymi działami. Rozwiązaniem są zintegrowane systemy informatyczne, czyli zaawansowane narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, obejmujące swym zasięgiem niemal wszystkie jego działy. Zintegrowane systemy oferują rozwiązania klas ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), CRM (zarządzanie relacji z klientami), ERM (zarządzanie prawami do informacji), PRM (zarządzanie relacjami z partnerami), SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), GIS (system informacji geograficznej) czy BI (analityka biznesowa) w jednym miejscu.

Wszystko w jednym miejscu

Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie są zorganizowa...