Uhonorowanie rzemiosła
W centrum rewitalizowanego rynku w Chojnowie pojawi się fontanna z tkaczem. Cienkościenna figura z brązu zostanie wykonana przez Pracownię Michała Jackowskiego. Firma zwyciężyła w przetargu organizowanym przez tamtejszy Urząd Miejski. Wysoka na 2,5 m postać tkacza, nawiązująca do historii miasta, będzie kosztować 245 tys. zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w trzech etapach (pierwsze dwa stadia mają na celu przygotowanie propozycji modeli rzeźby z dokładniejszymi detalami w celu zaakceptowania przez jednostkę zamawiającą). Przewidywany termin ukończenia ostatniej fazy, a więc montażu fontanny, to sierpień br.
 
Nowy Stary Rynek
Włocławski Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na rewaloryzację placu na Starym Rynku oraz ulic Maślanej i Św. Jana. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum dwóch firm Drogtom oraz Lux-Dom. W ramach inwestycji całkowicie zostaną przebudowane taras widokowy oraz schody, które będą szersze niż dotychczas. Powstaną nowe chodniki, zmieni się mała architektura oraz układ zieleni. W nawierzchnię placu zostaną wmurowane płyty kamienne z informacją o obiektach niegdyś tam stojących. Działania te wpisują się w ogólne przedsięwzięcie, jakim jest rewitalizacja Starego Miasta pn. „Ku Wiśle”, ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 r. Projekt jest prawie w 40% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Remont będzie kosztował 4 mln 762 tys. zł i ma się zakończyć w kwietniu 2013 r.
 
Pogranicze pięknieje
Urząd Miejski w Iłowej rozstrzygnął przetarg na szereg prac związanych z rekompozycją parku Dworskiego. Najniższą cenę realizacji – ponad 5 mln zł zaoferowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEOBUD Artur Mróz ze Zgorzelca. W zakres robót wchodzą m.in. renowacja układów zieleni, kanałów wodnych oraz koryta rzeki, odnowienie części ścieżek i wykonanie nowych nawierzchni wraz z wyposażeniem zieleńca w ławki i kosze na śmieci. Park zyska również ogrodzenie, plac zabaw, przestrzeń do ćwiczeń dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2013 r. Zostanie ona zrealizowana w ramach unijnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013.
 
Zadbają o zieleń
Mieszkańcy gm. Trzebiatów nie muszą się martwić o wygląd swego najbliższego otoczenia. Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej wyłonił w przetargu firmę, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie i konserwację terenów zieleni w latach 2012-2013. Wybrano Zakład Usług Pogrzebowych spółka cywilna Jan Handor & Zbigniew Zachaj. Powierzchnia przeznaczona do utrzymania to ok. 664,79 ha. Do zadań przedsiębiorstwa będzie należało m.in. koszenie i zgrabianie traw, cięcie żywopłotów, przycinanie krzewów, zbieranie odciętych pędów roślin, grabienie liści, odchwaszczanie oraz pielenie klombów. Dodatkowo w zamówieniu wyodrębniono takie czynności, jak obsadzanie i podlewanie roślinności oraz malowanie ławek. Koszt utrzymania i konserwacji terenów zieleni to 199,8 tys. zł.
 
Wodne wrota
Do połowy sierpnia br. w centrum Szczecina powstanie fontanna. Jej kształt jest wzorowany na fragmencie neogotyckiej fasady kościoła garnizonowego, a dokładniej jednego z łuków nad wejściem do świątyni. Tryskające strumienie wody stworzą tworzyły swoistą bramę wodną, a przez środek fontanny będzie można przejść „suchą stopą”. Aby powstał nowy obiekt, wykonawca musi wyburzyć istniejący zbiornik ppoż. (basen fontanny przejmie tę funkcję). Teren wokół zostanie zagospodarowany – pojawią się elementy zieleni, ławki i nowe oświetlenie. Inwestycję wykona, wyłonione w przetargu organizowanym przez szczeciński Urząd Miasta, Konsorcjum Gutkowski-Gutkowski z Leszna. Koszt budowy fontanny to ponad 2 mln zł. Projekt jest w połowie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
 
Plac pełen zabaw
Gmina Zakliczyn zakończyła postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa placu zabaw na terenie kompleksu Orlik w Zakliczynie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Dawar Sport z Poznania. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia robót ziemnych, wykonania nawierzchni chodników i obrzeży betonowych, bezpiecznej powierzchni z granulatu EPDM, sztucznej murawy oraz montażu elementów placu zabaw. W skład urządzeń zabawowych wchodzi m.in. zestaw z wieżą, huśtawka drewniana, pomost, poręcze gimnastyczne oraz równoważnia na sprężynach. Cały teren zostanie obsadzony krzewami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt inwestycji to prawie 181 tys. zł. Jej zakończenie planowane jest na 31 maja br.