MPWiK Warszawa do końca 2019 r. planuje doraźnie uruchomić jedną z linii spalania osadów ściekowych w stołecznej oczyszczalni. Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) przy oczyszczalni „Czajka” nie działa od grudnia ubiegłego roku.

Instalacji spalania osadów ściekowych została wyłączona z eksploatacji na przełomie listopada i grudnia 2018 r. w związku z awarią rekuperatorów, tj. wymienników ciepła. Warszawskie przedsiębiorstwo wodociągowe informuje, że zleciło doraźną naprawę jednego z rekuperatorów.

Prace są prowadzone w trybie ciągłym – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Polegają na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów rekuperatora.

Według danych przekazanych przez MPWiK, zgodnie z harmonogramem uruchomienie jednej linii spalarni nastąpi w grudniu tego roku. Pozwoli to na spalanie większości osadów powstających w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Jednocześnie w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na docelową naprawę spalarni.

Jak podkreśla MPWiK, dochowanie należytej staranności i gospodarności oraz bezpieczeństwa układu technologicznego wymuszają pewną ustaloną kolejność działań w związku z awarią spalarni. W związku z tym zanim przystąpiono do doraźnej naprawy jednej z linii spalania, wykonano niezbędne prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz zlecono ekspertyzy niezależnym ekspertom.

Od czasu wystąpienia awarii STUOŚ, gdy nie było możliwe spalanie osadów ściekowych, spółka zapewniała ich odbiór przez  firmy zewnętrzne świadczące usługi zagospodarowania odpadów.

Awaria spalarni osadów w Warszawie. Wykonawca nie chce naprawić usterki

Czytaj więcej

4 Komentarze

Skomentuj