1 / 8

Ogromne rury o średnicy 2,8 m stanęły na płycie rynku w Jarocinie. Wybudowany z nich zostanie podziemny zbiornik retencyjny, który ma uchronić starówkę przed podtopieniami po gwałtownych ulewach oraz umożliwić magazynowanie wody.

Rury przyjechały do Jarocina specjalnym transportem kolejowym aż z Turcji. Realizowane przedsięwzięcie to kolejny etap rewitalizacji śródmieścia Jarocina.

Zbiornik retencyjny zbudowany zostanie z 26 rur o łącznej długości 78 m. Zlokalizowany on zostanie pod płytą rynku, na pierzei łączącej ulicę Wrocławską z ul. Św. Ducha. W zbiorniku gromadzić się będą wody opadowe oraz roztopowe, które będą odpływały do rzeki Lipinka.

Powstanie nowych elementów infrastruktury skutecznie odbierającej wody opadowe pozwoli na jej retencjonowanie i kontrolowane odprowadzenie do środowiska naturalnego. Skutkiem takich działań będzie hydrauliczne odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków.

Ujęcie wód opadowych w szczelne systemy kanalizacyjne poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych polegających na podczyszczaniu wód opadowych zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego

Prace realizowane są w ramach projektu „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. W jego ramach zostanie wymieniona nie tylko cała infrastruktura wodno-kanalizacyjna, ale też zupełnie zmieni się wygląd starego miasta. Główne ulice Wrocławska, św. Ducha i Śródmiejska będą nowymi promenadami. Również rynek nabierze blasku.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj