Drugi dzień Kongresu Envicon Environment, który od 28 do 30 listopada będzie odbywał się w Warszawie, rozpocznie panel, którego uczestnicy wypowiedzą się między innymi na temat bieżącej oceny, ale także perspektyw działania programu „Czyste powietrze”.

Sesja “Ochrona powietrza” będzie przede wszystkim poświęcona tematyce ograniczenia niskiej emisji. Jak po dwóch miesiącach od uruchomienia oceniane jest funkcjonowanie programu “Czyste powietrze”? Czy i jak współgra on z postanowieniami regionalnych uchwał antysmogowych i lokalnymi systemami wsparcia inwestycji w tym zakresie?

Pytania, zadawane m.in. na łamach „Przeglądu Komunalnego” i portalkomunalny.pl, znajdą swoje odzwierciedlenie podczas dyskusji, w której swój udział zapowiedzieli Henryk Kowalczyk – minister środowiska, Paweł Woźny – pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze” oraz zastępca prezesa NFOŚiGW Anna Król.

Uczestnicy sesji porozmawiają również o normach jakościowych węgla używanego do ogrzewania domów i postarają odpowiedzieć na pytanie, czy rozporządzenie o jakości węgla pomoże rzeczywiście pomoże w walce z niską emisją.

O praktycznych aspektach walki z tzw. wtórnym pyleniem opowie Henryk Kultys prezes krakowskiego MPO i dr hab. Agnieszka Generowicz z Politechniki Krakowskiej.

A może większą wagę w walce o czyste powietrze należy przyłożyć do rozwoju ciepła systemowego? O działaniach branży ciepłowniczej w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji będzie mówił Bogusław Regulski z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Rząd podkreśla, że jedną z istotnych kwestii dla ochrony powietrza jest elektromobilność, która dziś ogranicza się raczej do transportu miejskiego. Czy inne sektory – w tym branża komunalna – również będą mogły w przyszłości liczyć na wsparcie w jej rozwoju?

Pytań będzie wiele, sesja związana z tematyką ochrony powietrza potrwa sześć godzin, a zakończy ją panel prowadzony przez dr. hab. Aleksandra Sobolewskiego z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Jego goście będą rozmawiać o wyzwaniach jakie w tym zakresie stoją przed samorządami.

Czytaj więcej

Skomentuj