Port Szczecin–Świnoujście poszukuje wykonawcy, który zmodernizuje infrastrukturę techniczną w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Wśród prac m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieci energetyczne i przeciwpożarowe.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście portu ogłosił przetarg w tej sprawie. Oferty można składać do 10 lutego br. Zakres prac ma objąć: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów. Co istotne, w trakcie prowadzenia robót budowlanych porty mają funkcjonować normalnie.

Porty w Szczecinie i Świnoujściu mają być przyjazne środowisku i posiadać efektywną infrastrukturą techniczną. „Będzie nowocześnie, czysto i tanio w eksploatacji” – podkreślają przedstawiciele biur prasowego portów.

Ma to pozytywnie wpłynąć na niemal wszystkie sfery funkcjonowanie kompleksu portowego i spółek przeładunkowych.

Kolejnym efektem inwestycji ma stać się uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, m.in. poprzez wyposażenie nowych terenów na obszarach portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych. Ma to ograniczyć zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego.

W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Zlikwidowana zostanie istniejąca oczyszczalnia, a ścieki zostaną przekierowane na oczyszczalnię miejską. W samym Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej Miedzyodrze.

Dodatkowe podniesienie niezawodności systemu grzewczego oraz ograniczenie straty w zużyciu energii cieplnej ma pozwolić dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach. To samo dotyczy dostaw wody pitnej i wody technicznej wykorzystywanej w celach przeciwpożarowych.

„Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów” – czytamy na stronie Portu Szczecin-Świnoujście.

W ramach tego projektu w maju 2020 r. na Terminalu Promowym w Świnoujściu wykonano przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport. Ma to zapewnić zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz graniczyć ryzyko awarii i przestojów promów. „Dzięki temu zwiększy się również funkcjonalność samego Terminala Promowego w Świnoujściu, inwestycja umożliwi bowiem zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów) ograniczając tym samym zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz hałasu” – czytamy w komunikacie.

Przedsięwzięcie powinno zakończyć się do 31 października 2023 r. Inwestycja zostanie dofinasowana z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Rozwój transportu morskiego.

Źródło: port.szczecin.pl

Czytaj więcej

Skomentuj