Podczas spotkania Przemysława Gonery, prezesa WFOŚiGW w Poznaniu, i Thierry’ego Merauda, przedstawiciela ADEME, francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii, które odbyło się 27 czerwca br., uzgodniono szczegóły porozumienia dotyczącego współpracy w dziedzinach gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwa energetycznego. Dla Wojewódzkiego Funduszu będzie to pierwsze porozumienie o współpracy z zagraniczną instytucją. Dzięki porozumieniu potencjał ADEME, jej środki i dostęp do nowoczesnych, ekologicznych technologii będzie mógł być wykorzystywany zarówno przez polskich inwestorów, jak i przez samorządy zainteresowane rozwiązaniami na rzecz środowiska. Podpisanie umowy nastąpi w najbliższym czasie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj