WYMIANA DOŚWIADCZEŃ SZWEDZKO-POLSKICH W ZAKRESIE ZAMYKANIA, REKULTYWACJI ORAZ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA SKŁADOWISK ODPADÓW
Zarząd Województwa Mazowieckiego zorganizował seminarium poświęcone wymianie doświadczeń szwedzko – polskich w zakresie zamykania, rekultywacji i ponownego wykorzystania składowisk odpadów. Seminarium adresowane jest do przedstawicieli zarządzających składowiskami odpadów komunalnych z terenu Województwa Mazowieckiego w związku z procesem aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”.
Seminarium miało na celu przybliżenie zainteresowanym problematyki gospodarowania odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego, w kontekście aktualnego stanu formalno – prawnego dotyczącego funkcjonowania składowisk odpadów oraz zaprezentowanie najlepszych rozwiązań i technologii stosowanych w Szwecji w dziedzinie zamykania, rekultywacji i ponownego wykorzystania składowisk odpadów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj