(17.08.2007) Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu przedsięwzięć w ochronie środowiska do wymogów nowoczesnych technologii. Dotyczy on przede wszystkim inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Pomoc taka nie będzie mogła bez zgody Komisji Europejskiej przekroczyć 5 mln euro.

Zgodnie z propozycjami resortu z pomocy mogą skorzystać firmy produkcyjne oraz zakłady chemiczne, które emitują szkodliwe substancje. Środki będzie można uzyskać w formie dotacji, pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych. Mogą one być udzielane także w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, a także częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.

Według projektu nowego rozporządzenia, wielkość pomocy nie może przekraczać 30 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków bezpośrednio poniesionych przez beneficjenta w cenach netto, potwierdzonych fakturą lub rachunkiem. Może ona stanowić tylko uzupełnienie środków własnych.

Zdaniem urzędników, wsparcie finansowe udzielane przedsiębiorcom w ramach programu pomocowego ma ułatwić im wykonanie inwestycji służących celom ochrony środowiska, a zrealizowane dzięki temu przedsięwzięcia mogą wpłynąć na wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorców.

Odpowiednie regulacje Ministerstwo Środowiska przygotowało także w trzech innych aktach dotyczących inwestycji służących ochronie wód, dostosowaniu składowisk odpadów do wymogów ochrony środowiska oraz redukcji emisji ze spalania paliw.

Notyfikacja Komisji Europejskiej potrzebna jest, gdy całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy na realizację inwestycji przekracza 5 mln euro. Podobnie wygląda sytuacja, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekroczą 25 mln euro.źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj