Podkarpackie otrzymało na scalenia gruntów najwięcej w kraju, bo aż 77,5 mln euro czyli 27 proc. puli krajowej. Dzięki przyznanym środkom scalonych zostanie ok. 30 tys. hektarów gruntów.

Piotr Pilch, wicemarszałek woj. podkarpackiego podpisał ostatnie umowy w ramach obecnej perspektywy finansowej na scalenia gruntów. Limit środków dostępnych dla woj. podkarpackiego został całkowicie wyczerpany. Umowy zostały podpisane przez powiat jarosławski i rzeszowski.

Rośnie konkurencyjność

Jak wyjaśniono na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności zbudowanie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Dla powiatu rzeszowskiego i jarosławskiego

W ramach ostatniego naboru wniosków pomoc udzielono dwóm powiatom:

  • rzeszowskiemu (scalenie gruntów wsi Lecka). Całkowity koszt wyniesie ok. 11 mln zł, a scalonych zostanie ok. 1000 ha gruntów,
  • jarosławskiemu (scalenie gruntów w obszarze wsi Chorzów, Gmina Roźwienica). Całkowity koszt wyniesie ponad 4 mln zł. Po przeprowadzonych pięciu naborach łącznie zawarto 38 umów o przyznaniu pomocy.

Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiecie jarosławskim  (9 300 ha), przeworskim (8 850 ha) oraz leżajskim  (4 000  ha). Tego typu działania będą miały przełożenie na podniesienie konkurencyjności podkarpackich gospodarstw. W scaleniach weźmie udział ok. 9 tys. gospodarstw. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowanych do budowy jest ok 700 km dróg, natomiast przebudowanych ma być ok. 661 km dróg.

Czytaj więcej

Skomentuj