Na wymianę ponad 2500 starych lamp Urząd Miejski otrzymał dofinansowanie.

Głównym celem inwestycji będzie obniżenie wysokich kosztów eksploatacji obecnego systemu oświetleniowego, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Znacznemu ograniczeniu ulegnie także emisja CO₂.

Wymiana starych lamp, a także modernizacja systemu spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej o ok. 746,36 MWh rocznie. Urząd Miejski szacuje, że remont oświetlenia może przynieść oszczędności w wysokości ponad 560 tys. zł.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczyna” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Dofinansowanie wynosi prawie 3 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj